ikona pliku doc

prawo cywilne notatki

spółka jawna


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 42,50 kB.


PRAWO CYWILNE, PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE ORAZ PRAWO GOSPODARCZE
Spółka jawna.
Spółka jawna – osobowa spółka prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą i nie będąca inną spółką handlową. Spółka jawna nie posiada osobowości prawnej. Może jednak zawierać umowy, może pozywać i być pozywana. Posiada swój majątek, wkłady wniesione do spółki oraz mienie nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia.
Powstanie spółki jawnej
Spółka jawna wykształciła się w połowie XII wieku. Pierwsze spółki jawne były spółkami rolniczymi.
Powstanie spółki jawnej obejmuje 3 tryby:
1.w drodze umowy pomiędzy wspólnikami
2.w drodze przekształcenia spółki cywilnej w jawną na podstawie art. 26 par. 4 Kodeksu Spółek Handlowych( W powołanej uchwale wyraźnie stwierdzono, że do wniosku o rejestrację spółki jawnej w trybie art. 26 par. 4 k.s.h. należy dołączyć umowę spółki cywilnej ze zmianami, dostosowującymi jej treść do wymagań przewidzianych dla spółki jawnej. Oczywiście uzgadniając treść aneksu do umowy spółki cywilnej, wspólnicy powinni wyraźnie zaznaczyć, że celem aneksu jest przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną na podstawie art. 26 par. 4 k.s.h. Aneks może mieć np. formę uchwały wspólników).
3.w drodze przekształcenia każdej spółki handlowej w jawną na podstawie art. 551 Kodeksu Spółek Handlowych (Zgodnie z art. 551 k.s.h. przekształceniu mogą ulec wszystkie formy prawne spółek - zarówno osobowe, jak i kapitałowe. W związku z tym, możliwe są przekształcenia spółek kapitałowych w kapitałowe, kapitałowych w osobowe, osobowych w kapitałowe i osobowych w osobowe. Niezależnie od tego przepisy regulują możliwość przekształcenia spółki cywilnej w handlową.)
Umowa spółki jawnej powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa powinna zawierać:
- firmę i siedzibę spółki,
- określenie wkładów wnoszonych przez każdego ze
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 42,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!