ikona pliku doc

Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej notatki

notatki z wykładów


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 37,00 kB.


Rodzaje przedsiębiorców:
      Osoby fizyczne
- obywatele polscy:
      - jednoosobowe
      - spółka cywilna
- obywatele zagraniczni:
      - obywatele UE (tak jak obywatele polscy)
      - obywatele spoza UE (tak jak obywatele polscy jeśli jest umowa)
      - wszyscy pozostali: mogą podjąć działalność gospodarczą w Polsce tylko w
ramach 4 rodzajów spółek prawa handlowego (komandytowa, komandytowo-akcyjna, z o.o., akcyjna)
      Osoby prawne:
- przedsiębiorcy:
      - spółki prawa handlowego (spółki kapitałowe)
      - spółdzielnie
      - przedsiębiorstwa państwowe
- nieprzedsiębiorcy:
      - stowarzyszenia
      Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej:
- spółka jawna
- spółka partnerska
- spółka komandytowa
- spółka komandytowo-akcyjna
Przedsiębiorstwo zagraniczne -> w Polsce tworzy oddział -> wniosek do KRS. Do oddziałów mają zastosowanie przepisy o rachunkowości (coroczne sprawozdanie finansowe).
Przedstawicielstwo -> nie podlega rejestrowi w KRS, tylko zgłoszeniu do Ministerstwa Gospodarki. Może prowadzić w Polsce tylko działalność reklamową i marketingową. W nazwie musi być dopisek „przedstawicielstwo w Polsce”.
CEIDG -> osoby fizyczne
KRS – rejestr przedsiębiorców:
- spółki prawa handlowego:
- spółki osobowe:
            - spółka jawna
            - spółka partnerska
            - spółka komandytowa
            - spółka komandytowo-akcyjna
      - spółki kapitałowe:
            - spółka akcyjna
            - spółka z o.o.
- spółdzielnie (np. mieszkaniowe, pracy, produkcji rolnej)
- przedsiębiorstwa państwowe
- spółki europejskie, EZIG, spółdzielnie europejskie
- instytucje gospodarki budżetowej
Stowarzyszenie może być przedsiębiorcą i w pisać się do rejestru przedsiębiorców (nr KRS zostaje ten sam).
3 podstawowe funkcje KRS:
- rejestracyjna
- informacyjna
- kontrolna
Prokurent -> sposób na ominięcie zakazu wpisu do rejestru
Formularze wnioskowe i załącznikowe. Składają się z 4 części. W przy
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 37,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!