ikona pliku doc

PRACA STATYCZNA notatki

PRACA STATYCZNA


ocena: 4.0, 9
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 91,00 kB.


Praca statyczna -
Obciążenie statyczne, wywołujące długotrwałe napięcie mięśni, stanowi poważny czynnik zwiększający wysiłek fizyczny. Długotrwałe napięcie mięśnia, poprzez ucisk na naczynia krwionośne, utrudnia swobodny przepływ krwi, co z kolei zakłóca dostarczanie niezbędnych składników i usuwanie produktów przemiany materii. W tych warunkach ułatwiony jest rozwój zmęczenia. Powstaje poczucie dyskomfortu, aż do pojawienia się reakcji bólowych w napiętych mięśniach.
Praca dynamiczna -
Obciążenia rąk i nóg
Jako kryterium oceny obciążenia rąk i nóg przyjmujemy wartości wysiłku fizycznego (w KG) potrzebnego do poruszania odpowiednich urządzeń sterowniczych. Wartości te zamierzone (dla prototypu) lub założone przez konstruktora (ocena dokumentacji) należy porównać z wartościami optymalnymi określonymi w zależności od ustalonej populacji użytkowników, rodzaju ruchów oraz ich częstości. Należy pamiętać, że nadmierna jednostajność ruchów (monotypowość) nawet przy niewielkim wysiłku powoduje znużenie fizyczne i psychiczne.
Obciążenie innych części ciała
Obciążenie innych części ciała powodowane jest przeważnie niewłaściwym rozmieszczeniem urządzeń sterowniczych, co zmusza do pracy w niewygodnej pozycji, nadmiernych skłonów, wychyleń itp. Zwykle jest to wynikiem źle zaprojektowanej przestrzeni roboczej.
Analiza metodą NIOSH
Metoda NIOSH służy do obliczania zalecanych wartości masy podnoszonych ciężarów. Przy pomocy odpowiedio skonstruowanego równania oblicza się wskaźnik zalecanej wartości granicznej RWL.
RWL = LC * HM * VM * DM * AM * FM * CM
gdzie poszczególne współczynniki oznaczają:
LC - stała obciążenia = 23 kg (ang. Load Constant),
HM - współczynnik poziomy (ang. Horizontal Multiplier),
VM - współczynnik pionowy (ang. Vertical Multiplier),
DM - współczynnik odległości (ang. Distance Multiplier),
AM - współczynnik asymetrii (ang
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 91,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!