ikona pliku doc

Pomiary temperatury termometrami nieelektrycznymi i termoelektrycznymi notatki

Pomiary temperatury termometrami nieelektrycznymi i termoelektrycznymi, sprawozdanie


  280 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 280
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 416,00 kB.


Politechnika Koszalińska
rok akad. 2010/2011
Laboratorium z termodynamiki
Ćwiczenie nr 1
Pomiary temperatury termometrami nieelektrycznymi i termoelektrycznymi
Wydział Mechaniczny
Kierunek Transport
Grupa:T05
Mielnik Michał
Data wykonania ćw.
15.03.2011
Ocena
Data zaliczenia
Podpis prowadzącego
      Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest sporządzenie indywidualnych eksperymentalnych charakterystyk termopar oraz sprawdzenie zgodności wskazań z wymaganiami polskich norm
      Schemat stanowiska pomiarowego
Rys 1 metoda wychyleniowa (przewodnik: miedź-konstantan)
3. sprawdzenie termometrów szklanych
      Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest identyfikacja termometru szklanego oraz sprawdzenie zgodności z wymaganiami PN-85M/-53820
      Schemat stanowiska pomiarowego
a)       b)
a) termostat z mieszaniną wody i lodu
b) ultratermostat
c)hipsometr
1- termometr badany
2- termometr wzorcowy
3- lupa
3. Wyniki oględzin zewnętrznych termometru szklanego
- podzielnia czytelna,
- brak uszkodzeń mechanicznych,
- termometr szczelny (brak rosy wewnątrz termometru),
- brak zanieczyszczeń i pęcherzy w cieczy termometrycznej,
- kapilara przylega do podzielni
4. Tablica wielkości obliczonych
Lp.
Temperatura wzorcowa [°C]
Temperatura badana[°C]
Dt [°C]
p -Dt [°C]
E [mV]
ET
Temperatura obliczona[°C]
1
24,8
25,5
0,7
-0,7
1,37
1,27
27,4
2
34,2
34
-0,2
0,2
1,82
1,74
36,4
3
38,6
38,2
-0,4
0,4
2,05
1,95
41
4
45,1
44,5
-0,6
0,6
2,40
2,26
48
5
48,4
48
-0,4
0,4
2,62
2,47
52,4
6
60,8
60,2
-0,6
0,6
3,27
3,11
65,4
* Termometr wzorcowy dokładność 2/10 °C
* Termometr badany dokładność do 1°C


     


5. WNIOSKI
Przeglądając wyniki pomiarów badanego termometru szklanego widzimy iż wyniki uzyskane odbiegają nieznacznie od wyników termometru wzorcowego. Z wykresu poprawek widać iż wyniki odbiegają od siebie dość znacząco. Odchyłki te rosną nieznacznie wraz ze wzrostem temperatury badanego obiektu. Za różnicę w odczyci
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 416,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!