ikona pliku docx

Pomiar ciśnienia za pomocą manometrów hydrostatycznych notatki

Pomiar ciśnienia za pomocą manometrów hydrostatycznych, sprawozdanie, termodynamika,


  330 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 330
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 1,93 MB.


Politechnika Koszalińska

rok akad.  2010/2011

LABORATORIUM Z TERMODYNAMIKI

Ćwiczenie nr 3

Pomiar ciśnienia za pomocą manometrów hydrostatycznych

Wydział Mechaniczny

Kierunek: Transport

Grupa: T.03

Rok studiów: 1r.

Michał Mielnik

Data wykonania ćw.

12.04.2011

Oceny

Data zaliczenia

Podpis prowadzącego

Teoria

Sprawozdanie

1.Cel ćwiczenia

 Ćwiczenie polegało na zapoznaniu się z budową manometrów, zasadą pomiaru manometrami, ich rodzajami oraz metodami ich wzorcowania. Sposobem zamieniania jednostek ciśnienia.

2. Wprowadzenie teoretyczne

Ciśnienie to wielkość skalarna określona jako wartość siły F działającej prostopadle

do powierzchni podzielona przez powierzchnię S na jaką ona działa.

P=

Ciśnienie hydrostatyczne ciśnienie, jakie panuje na pewnej głębokości w cieczy nie

będącej w ruchu, która znajduje się w polu grawitacyjnym,

gdzie:  - gęstość cieczy, g przyspieszenie ziemskie, h głębokość.

Jednostka podstawowa ciśnienia w układzie Si to Paskal

1Pa=

Jednostki ciśnienia

[Pa] - paskal

[bar] bar, 1 bar = 100 000 Pa

[atm] - atmosfera fizyczna

[kG/m2] - kilogram-siła na metr kwadratowy

[kG/cm2 = at] - kilogram-siła na centymetr kwadratowy =atmosfera techniczna

[kG/mm2] - kilogram-siła na milimetr kwadratowy

[mmHg = Tr] - milimetr słupa rtęci = Tor

[mmH2O] - milimetr słupa wody

[PSI] - Funt-siła na cal kwadratowy

Manometr - przyrząd do pomiaru ciśnienia. Ze względu na wskazywane ciśnienie

dzieli się je na:

·względne wskazujące różnicę ciśnień,

·bezwzględne wskazujące ciśnienie w odniesieniu do próżni.

Rodzaje manometrów:

  1.  hydrostatyczne

- U-rurka (manometr cieczowy dwuramienny)

  1.  sprężynowe

- ze sprężyną rurkową (Bourdona)

- z przeponą falistą lub sprężystą

- mieszkowe

  1.  dzwonowe
  2.  elektryczne

-tensometryczne

-piezoelektryczne

-indukcyjne

3. Przyrządy do mierzenia ciśnienia, zasada działania oraz ich budowa

Manometr dwuramienny, tzw. U rurkowy

U-rurka jest najprostszym manometrem cieczowym. Jest to rurka szklana, wygięta

w kształcie litery U, posiadająca pionowe ramiona częściowo wypełnione cieczą

manometryczną o znanej gęstości ρm.

Manometr ten mierzy różnicę ciśnień działających na swobodne powierzchnie

cieczy w rurkach.

Rys. 1. Manometr cieczowy dwuramienny

Porównajmy (w przekroju A-A naczynia Rys. 1.) sumę ciśnień działających

w lewym ramieniu manometru (lewa strona równania) z sumą ciśnień działających

w prawej części manometru, wśród których występuje, miarodajna dla mierzonej

różnicy ciśnień, wysokość h. Indeksem „m” oznaczono dane odnoszące się do cieczy

manometrycznej (najczęściej woda), natomiast indeksy „1” i „2” dotyczą parametrów

gazów znajdujących się w U-rurce powyżej cieczy manometrycznej.

Gęstość gazu jest zawsze znacznie mniejsza od gęstości cieczy. Jeśli więc gęstości ρ1 i

ρ2 są zbliżone do siebie i mniejsze od ρm, (np. gdy w obu ramionach rurki ponad cieczą

manometryczną znajduje się powietrze), to wzór upraszcza się do postaci:

Wzór może służyć do przeliczania jednostek wyrażonych w postaci wysokości

słupa cieczy manometrycznej na Pascale, np.

1 mm H2O = 1000 kg/m3 . 9,81 m/ s2 . 0,001 m = 9,81 N/ m2 = 9,81 Pa

1 mm Hg = 13579 kg/m3 . 9,81 m/ s2 . 0,001 m = N/ m2 = 133,21 Pa

Manometr Recknagla (z rurką pochyłą)

W celu zwiększenia dokładności pomiaru małych ciśnień rzędu kilkudziesięciu paskali, stosuje się manometry z rurką pochyłą. Ideowy schemat takiego manometru pokazano na rys. 5. Zastosowanie rurki pochyłej umożliwia zwiększenie dokładności odczytu przemieszczeń słupa cieczy manometrycznej, ponieważ wysokość h (rys. 2) mierzy się za pośrednictwem długości słupa cieczy l.

Błąd pomiaru przy posługiwaniu się manometrem z rurką pochyłą maleje wraz z malejącym α (im mniejszy kąt pochylenia rurki, tym większa długość słupa cieczy odpowiadająca określonemu ciśnieniu). Jednak przy małym α, mimo zastosowania kapilary o średnicy wewnętrznej 1,5 - 4 mm i cieczy manometrycznej o małej lepkości (alkohol C2H5OH), menisk staje się niewyraźny.

W manometrze Recknagla (Rys. 3) rurce...

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 1,93 MB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!