ikona pliku doc

pojęcia i przyczyny zmian społecznych notatki

zmiany w społeczeństwie


ocena: 4.0, 4
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 60,00 kB.


POJĘCIE I PRZYCZYNY ZMIAN SPOŁECZNYCH
1. DEFINICJA ZMIANY
Kiedy mówimy o zmianie, akcentujemy na ogół fakt pojawienia się czegoś nowego w określonym czasie. W literaturze analizującej dorobek socjologii dotyczący zmian społecznych zwraca się uwagę na trudność podania definicji zmiany w związku z faktem, że każda teoria definiuje zmianę w oparciu o swoje założenia teoretyczne. Pojęcie zmiany ma zastosowanie do opisu stosunków społecznych, kultury, zaludnienia, statusu, norm, ról, struktury społecznej lub jej elementów.
W próbach wyjaśnienia zmian wskazuje się na różne czynniki, składające się na ich przyczyny, różnie interpretuje się także sam mechanizm zmian i ich kierunek. Teorie socjologiczne różnie interpretują również brak zmian, trwałość pewnych stosunków, wartości, instytucji itd. Owe trudności nie zmieniają faktu, że zmiany społeczne są fenomenem, bez rozpoznania którego nie można rozumieć ani przewidywać życia społecznego. Nie można także skutecznie kreować życia społecznego, wymaga to bowiem kojarzenia przyczyn i skutków.
Wiele jest pojęć, które uważa się za przydatne do analizy zmian społecznych. Najczęściej wymieniane są takie pojęcia jak: ewolucja, rewolucja, rozwój, postęp, ruch, dynamika, cyrkulacja, transformacja, przewrót, proces, przeobrażenie, adaptacja, integracja, dezintegracja, dyferencjacja, modernizacja, industrializacja, sekularyzacja, urbanizacja, ruchliwość społeczna, mobilność, dyfuzja. Poza tym przy charakterystyce zmian społecznych wykorzystywane są takie kategorie jak: anomia, patologia, konflikt, wyobcowanie, biurokratyzacja, katastrofa, upadek. Pojęcia te wzbogacały analizy dotyczące procesów społecznych, pozwalały podważać poglądy identyfikujące każdą zmianę z postępem.
Ponieważ teorie zmiany społecznej nie dostarczają satysfakcjonującej definicji zmiany, można przyjąć za S.C. Randall i H. Strasserem, że za zmian
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 60,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!