ikona pliku docx

Poetyka stosowana 11-24 notatki

Poetyka stosowana, strony 11-24


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 13,81 kB.


Przełom XIX i XX - przełom antypozytywistyczny( zerwanie z prymatem nauk przyrodniczych, antygenetyzm i antypsychologizm).

Wilhelm Dilthey-promotor przełomu.

Edmund Husserl - twórca fenomenologii, nie wychodzenie poza przedmiot danej dziedziny.

W pozytywizmie dzieło dokumentem biografii autora i czasu powstania(H. Taine.)

Przełom-genezę zastępuje morfologia(jakie jest dzieło?)(opis utworu i szukanie wartości artystycznych).

Odrębność dziełaod psychiki i biografii autora - antypsychologizm.

Z przełomuwyrastają dwiekoncepcje:

- teoria Romana Ingardena:z inspiracji fenomenologii, odgraniczenie od biografii autora, procesu tworczego i przezyć czytelnika.Dwa wymiary w dziele:warstwy (czterowarstwowa teoria dzieła) i fazy.Dzeło stanowi jedność i harmoniepolifoniczną. Terminy: miejsce niedookreślenia,konkretyzacja, quasi-sądy.

-teoria strukturalno-semiotyczna: pod wpływem idei uczonego genewskiego Ferdynanda de Saussure. Ewolucja pojedynczych głosek i procesow językowych. Język jak system(elementy powiązane, tworzą siecopozycji). Pojęcie systemu językowego potencjalnego (langue)od konkretnej wypowiedzi (parole) która ma tylko niektóre cechy systemu.

Formaliśc irosyjscy(1916-30)(Jakobson, Szkłowski) dziełoformą dźwiękową niezależna od treści i przekreślającą czytelnicze nawyki.Ważna nie treść ale  uniezwyklenie(jak utwór jest zrobiony).

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 13,81 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!