plik docx

przedawnienie roszczeń

przedawnienie roszczeń

Terminem określa się  zawarte w treści czynności prawnej zastrzeżenie terminu, które wiąże powstanie albo ustanie skutków prawnych ze zdarzeniem przyszłym i pewnym. Zastrzeżenie terminu jest możliwe w każdej czynności prawnej. Wyjątkiem są zastrzeżone w ustawie lub wynikające z właściwości czynności prawnej.

plik doc

przedawnienie roszczeń

prawo cywilne
PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ Przedawnienia należą do szerszego, wyróżnionego w nauce prawa cywilnego typu zdarzeń prawnych określanych mianem dawności. Są to zdarzenia prawne innego rodzaju niż czynności prawne. Ich swoistym elementem jest upływ czasu. Stanowi on konieczną, aczkolwiek nie jedyna przesłankę wywołania wskazanych w ustawie skutków prawnych.       Funkcja społeczna przedawnień polega na likwidacji kolizji między treścią stosunków prawnych a utrzymując...

plik doc

prawo cywilne

spółka jawna
PRAWO CYWILNE, PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE ORAZ PRAWO GOSPODARCZE Spółka jawna. Spółka jawna – osobowa spółka prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą i nie będąca inną spółką handlową. Spółka jawna nie posiada osobowości prawnej. Może jednak zawierać umowy, może pozywać i być pozywana. Posiada swój majątek, wkłady wniesione do spółki oraz mienie nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia. Powstanie spółki jawnej Spółka jawna wykształciła się w połowie XII wieku. Pierws...

plik doc

podstawy prawa

podstawy prawa
WIADOMOŚCI PODSTAWOWE System normatywny określa reguły postępowania jednostek bądź grup społecznych. Przykłady systemów normatywnych: moralność, obyczaje, religia, prawo. Systemy normatywne różnią się funkcją społeczną, przedmiotem, zakresem i metodą unormowań, a także rodzajem stosowanych sankcji. Inne pochodzenie, cel, sposób w jaki system jest chroniony. Prawo reguluje te stosunki społeczne, które zostały uznane przez państwo za wymagające takiej regulacji. Prawo ma c...

plik doc

podstawy prawa

podstawy prawa WIADOMOŚCI PODSTAWOWE
WIADOMOŚCI PODSTAWOWE System normatywny określa reguły postępowania jednostek bądź grup społecznych. Przykłady systemów normatywnych: moralność, obyczaje, religia, prawo. Systemy normatywne różnią się funkcją społeczną, przedmiotem, zakresem i metodą unormowań, a także rodzajem stosowanych sankcji. Inne pochodzenie, cel, sposób w jaki system jest chroniony. Prawo reguluje te stosunki społeczne, które zostały uznane przez państwo za wymagające takie...

plik pdf

Skrypt KPC

Skrypt z KPC
SKRYPT Z POSTĘPOWANIA CYWILNEGO CZERWIEC 2010 Przygotowany przez 8 Wspaniałych ;) *bierzesz do ręki na własną odpowiedzialność :) 1 / 134 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. Pojęcie sprawy cywilnej w znaczeniu formalnym i materialnym. Dopuszczalność drogi sądowej oraz pojęcie, charakter prawny i skut...

plik pdf

Skrypt KPC

Skrypt do kodeksu postepwania cywilnego
SKRYPT Z POSTĘPOWANIA CYWILNEGO CZERWIEC 2010 Przygotowany przez 8 Wspaniałych ;) *bierzesz do ręki na własną odpowiedzialność :) 1 / 134 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. Pojęcie sprawy cywilnej w znaczeniu formalnym i materialnym. Dopuszczalność drogi sądowej oraz pojęc...