ikona pliku doc

Podstawy pedagogiki opiekunczo wychowawczej notatki

Podstawy pedagogiki opiekuńczo wychowawczej, podstawowe pojęcia, opis placówek opiekunczo wychowawczych, podział rodzin zastępczych, sieroctwo


  190 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 190
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 88,00 kB.


Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza zajmuję się opieką i wychowaniem, zarówno
w domu jak i w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
Przedmiotem opieki i wychowania jest dziecko.
Dziecko – osoba, która nie ukończyła lat 18, w związku z tym nie ma pełnych zdolności do czynności prawnych.
Dzieci poniżej 13 roku życia nie mają żadnych praw (w sensie prawnym), powyżej 13 lat mają ograniczone prawa np. przy adopcji dla sądu liczy się ich zdanie, mogą zdecydować czy chcą zostać przysposobione i czy np., chcą zmienić imię.
Dziecko poniżej 18 roku życia może zawrzeć związek małżeński, za zgodą rodziny (czasem sądu) gdy np. dziewczyna jest w ciąży, wtedy po zawarciu małżeństwa uzyskuje pełną zdolność do czynności prawnych i jest traktowana jako osoba dorosła.
Podmiotem w pedagogice opiekuńczo – wychowawczej są osoby, które zajmują się opieką
i wychowaniem oraz instytucje tym zajmujące się. (np. rodzice, instytucje – żłobek, przedszkole, szkoła, świetlice).
Pojęcie opieka nad dzieckiem definiowane jest jako działania podejmowane przez osoby lub instytucje nad dzieckiem w związku z faktyczną lub potencjalną sytuacją zagrożenia przy braku lub ograniczonych możliwościach przezwyciężenia tej sytuacji przez samo dziecko
w celu zapewnienia prawidłowych warunków rozwoju i wychowania młodego pokolenia. Można ją więc określić jako usuwanie sytuacji zagrożenia w każdej postaci: zagrożenia rzeczywistego, potencjalnego, skutków zagrożenia rzeczywistego.
Opieka musi być zróżnicowana w zależności od wieku. W wieku młodszym-opieka, starszym-wychowanie. Opiekujemy się w sytuacji gdy istnieje zagrożenie lub gdy człowiek nie radzi sobie z wieloma sprawami oraz gdy chcemy usuwać skutki zagrożenia, które wystąpiło.
Opieka całkowita – występuje pełny zakres zadań op- wych. i odpowiedzialność za organizację życia dziecka w ciągu ca
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 88,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!