ikona pliku doc

podstawy logopedii notatki

wykłady z logopedii V roku pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej


  541 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 541
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 147,50 kB.


LOGOPEDIA (Irena Styczek) ? nauka o kształtowaniu mowy, usuwaniu wad oraz nauczaniu mowy w wypadku jej braku; logos-słowo i paideia- wychowanie, kształtowanie mowy. Logopedia jest nauką z pogranicza różnych dyscyplin ? pediatria, psychiatria, psychopatologia, psych. kliniczna, neuropsychologiczna, językoznawstwo, ped. specjalna, audiologia, rytmologia. trudności! różne podziały, definicje, nazewnictwo z różnych dyscyplin Leon KACZMAREK: logopedia to samodzielna dyscyplina nauki, ma swój przedmiot- mowę oraz odrębne metody badań własny aparat pojęciowy. 8 działów logopedii: Teoria mowy Embriologia (rozwój) mowy Kształcenie mowy u osób z zaburzeniami i wadami słuchu Porozumiewanie się głuchoniewidomych Percepcja wypowiedzi słownych i pisemnych Fonetyka Patologia mowy Kultura żywego słowa Zadania logopedii: Kształtowanie mowy u dzieci od pierwszych chwil życia. Kształtowanie mowy u dzieci z wadami słuchu Usuwanie wad i zaburzeń mowy Dbałość o kulturę słowa: w śpiewie i recytacji. Specjalności w logopedii: Logopeda ogólny Surdologopedia (u osób niesłyszących i niedosłyszących) Neurologopedia Balbutologopeda (zaburzenia rytmu mowy) Ologofrenologopeda Ortoepik (kształtowanie pięknej mowy) Glottodydaktyk (zaburzenia mowy w piśmie, czytanie-dysleksja, wady wymowy) ZABURZENIA MOWY- wszelkie patologiczne zjawiska występujące w procesie nadawania i odbioru począwszy od prostych wad wymowy do całkowitej niemożności mówienia; wywołane są czynnikami endogennymi i egzogennymi. WADA MOWY- odchylenie od normy językowej spowodowane zmianami budowie narządów mowy lud dysfunkcją? ! TRZY UKŁADY ODPOWIEDZIALNE ZA MOWĘ: FONACYJNY ? produkcja mowy; struny głosowe w krtani ułożone poziomo; ARTYKULACYJNY ? wargi, język, podniebienie twarde, miękkie, jama gardłowa, nosowa, ważne: mięśnie języka (8 par), mięsień okrężny ust;
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 147,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!