ikona pliku doc

podmiotowość w koncepcji poznawczej notatki


  115 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 115
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 27,00 kB.


Temat: PODMIOTOWOŚĆ według koncepcji poznawczej ? Tadeusz Tomaszewski, Człowiek jako podmiot i człowiek jako przedmiot [w:] Studia z psychologii emocji, motywacji i osobowości, Janusz Reykowski, Olga Owczynnikowa, Kazimierz Obuchowski (red.) Początkowo psychologia rozwinęła się jako nauka o zjawiskach lub procesach. Według G.Politzera człowiek w psychologii klasycznej widziany był raczej jako scena, na której rozgrywa się jakaś akcja niż jako aktor, który wykonuje zadanie. Obecnie jednak uważa się, że badane zjawiska na gruncie psychologii nie są niczyje, ale należą do człowieka. Dlatego też psychologia jest traktowana jako nauka o człowieku. W psychologii pojawiają się dwa skrajne/przeciwstawne tendencje w traktowaniu człowieka. Pierwszy to obóz pragmatystów, którzy widzą człowieka jako przedmiot manipulacji i pracują nad coraz skuteczniejszymi technikami manipulowania nim jak rzeczą. Egzystencjaliści natomiast obmyślają zabiegi, które pozwoliłyby wyzwolić człowieka z wszelkich zależności i dotrzeć do człowieka ? autentycznego?, ? samego w sobie?. Z tego powodu powstaje dylemat w pojmowaniu człowieka. Czy traktować go jako przedmiot, który jest popychany przez bodźce, niesiony przez bieg wydarzeń lub manipulowany przez innych. Czy jako podmiot dążący do określonych celów i ponoszący odpowiedzialność za to, co robi. W psychologii uważa się, że istnieje statyczna i dynamiczna interpretacja czynników regulacji zachowania. Ta pierwsza związana jest z takimi czynnikami poznawczymi, które wyrażane są w pojęciach ?sieci?, ?schematy?, ? standardy?, systemy postaw, opinii, wartości. Cechą wspólną, łącząca w ten sposób rozumiane wewnętrzne czynniki zachowania jest to, iż same w sobie nie stanowią źródła impulsów, ale mogą być pobudzane i zatrzymywane prz
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 27,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!