ikona pliku docx

Pediatria proces pielęgnowania notatki


ocena: 4.0, 6
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 24,53 kB.


Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna                                         Imię i nazwisko: A.
im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
INSTYTUT OCHRONY ZDROWIA
Kierunek: PIELĘGNIARSTWO
STUDIA STACJONARNE
L.p.
POTRZEBY,
PROBLEMY
PIELĘGNACYJNE
CEL OPIEKI
PLAN OPIEKI
REALIZACJA I OCENA WYNIKÓW OPIEKI PIELĘGNACYJNEJ
1.
Nudności
Likwidacja lub zmniejszenie dolegliwości
    Obserwujemy i oceniamy stan ogólny dziecka.
    Kontrola parametrów życiowych oraz glikemii ciśnienia, RR oraz bilansu płynów.
    Zapewnienie miski nerkowatej na wymioty oraz kubek z wodą, ligninę, płyn do płukania jamy ustnej.
    Szybkie sprzątanie otoczenia.
    Zapewnienie komfortu pacjentce podczas wymiotów.
    Ścisła dieta.
    Toaleta jamy ustnej.
    Pomoc w higienie osobistej pacjentki.
    Zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu w sali.
    Zapewnić dziecku pozycję bezpieczną.
    Podawanie leków na zlecenie lekarza.
    Eliminacja stresu.
    Zadbanie o higienę pacjentki oraz otoczenia.
    Zapewnienie bezpieczeństwa.
    Dokumentacja działań w karcie zleceń.
    Edukacja pacjentki i jego opiekunów.

    Obserwowałam i oceniłam stan pacjenta
    Kontrolowałam ciśnienie, RR, temperaturę, tętno oraz cukier we krwi.
    Zapewniłam miskę nerkowatą na wymioty, kubek z wodą, ligninę, płyn do płukania jamy ustnej.
    Szybkie sprzątanie wymiocin/plwociny.
    Zapewniłam pacjentowi komfort podczas wymiotów, zasłoniłam parawanem.
    Stosowałam ścisłą dietę.
    Pomagałam w toalecie jamy ustnej, udostępniłam płyn do płukania po wymiotach.
    Pomogłam w wykonaniu toalety osobistej pacjenta.
    W sali zapewniłam odpowiedni mikroklimat w sali, wietrzyłam salę z nieprzyjemnych zapachów.
    Zapewniłam pozycję bezpieczną , boczną lub wysoką/ pół wysoką.
    Podałam leki zgodnie z zleceniem lekarskim.
    Eliminowałam stres.
    Zmieniałam bieliznę pościelową i osobistą.
    Podniosłam drabinki przy łóżku które zabezpieczą przed upadkiem.
    Udokumentowałam działania w karcie zleceń.
    Edukowałam pacjenta i jego opiekunów.

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna                                         Imię i nazwisko: A.
im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
INSTYTUT OCHRONY ZDROWIA
Kierunek: PIELĘGNIARSTWO
STUDIA STACJONARNE
L.p.
POTRZEBY,
PROBLEMY
PIELĘGNACYJNE
CEL OPIEKI
PLAN OPIEKI
REALIZACJA I OCENA WYNIKÓW OPIEKI PIELĘGNACYJNEJ
2.
Ból głowy
Zmniejszenie lub likwidacja bólu
    Obserwujemy i oceniamy stan ogólny dziecka
    Ocena bólu dziecka wybraną skalą do jego wieku.
    Kontrola parametrów życiowych oraz glikemii w krwi.
    Podawanie leków przeciwbólowych zgodnie z kartą zleceń.
    Zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu w sali.
    Zapewnienie ciszy i spokoju.
    Ograniczenie światła w pokoju, opuszczenie rolet.
    Eliminacja mocnych, nieprzyjemnych zapachów.
    Eliminacja lęku, złości, strachu u pacjenta.
    Odwrócenie uwagi od bólu.
    Zapewnienie wygodnej pozycji w łóżku.
    Zapewnienie poczucie bezpieczeństwa.
    Okłady zimne na czoło.
    Podawanie jedzenia i wody.
    Dokumentacja działań w karcie pacjenta.
    Edukacja pacjentki i jej opiekunów.
    Obserwowałam i oceniłam stan ogólny stan dziecka.
    Oceniłam ból skalą odpowiednią do wieku pacjentki.
    Kontrolowałam ciśnienia, RR i temperatury ciała, tętno, poziom cukru w krwi.
    Po konsultacji z lekarzem podałam leki przeciwbólowe.
    Zapewniłam odpowiednią temperaturę na sali, oraz ją przewietrzyłam.
    Zapewniłam ciszę i spokój.
    Ograniczyłam światło, zasunęłam rolety na oknach.
    Wywietrzyłam salę.
    Eliminowałam lęk, złość oraz strach.
    Starałam się odwrócić uwagę dziecka od bólu.
    Zapewniłam wygodna pozycję w łóżku.
    Starałam się przebywać i rozmawiać z pacjentką.
    Po konsultacji z lekarzem wykonałam zimne okłady na czoło.
    Podawałam często w małych ilościach wodę oraz jedzenie.
    Udokumentowałam działania w karcie pacjenta.
    Edukowałam pacjentke i jej opiekunów.

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna                                         Imię i nazwisko: A.
im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
INSTYTUT OCHRONY ZDROWIA
Kierunek: PIELĘGNIARSTWO
STUDIA STACJONARNE
L.p.
POTRZEBY,
PROBLEMY
PIELĘGNACYJNE
CEL OPIEKI
PLAN OPIEKI
REALIZACJA I OCENA WYNIKÓW OPIEKI PIELĘGNACYJNEJ
3.
Podwyższona temperatura ciała.
Obniżenie temperatury ciała.
    Obserwujemy i oceniamy stan ogólny dziecka.
    Regularne kontrolowanie wartości temperatury.
    Podawanie leków p/gorączkowych na zlecenie lekarza.
    Wykonanie okładów chłodzących na zlecenie lekarza.
    Zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu na sali.
    Dokumentacja działań w karcie pacjenta.
    Edukacja pacjentki i jej opiekunów.

    Obserwowałam i oceniłam stan ogólny stan dziecka.
    Regularnie kontrolowałam i zapisywałam wartości temperatury.
    Podałam leki p/gorączkowe według zlecenia lekarskiego.
    Wykonałam okład chłodzący według zlecenia lekarskiego.
    Zapewniłam odpowiednią temperaturę na sali.
    Udokumentowałam działania w karcie pacjenta.
    Edukowałam pacjentke i jej opiekunów.

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna                                         Imię i nazwisko: A.
im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
INSTYTUT OCHRONY ZDROWIA
Kierunek: PIELĘGNIARSTWO
STUDIA STACJONARNE
L.p.
POTRZEBY,
PROBLEMY
PIELĘGNACYJNE
CEL OPIEKI
PLAN OPIEKI
REALIZACJA I OCENA WYNIKÓW OPIEKI PIELĘGNACYJNEJ
4.
Brak apetytu
Poprawa apetytu oraz zapobieganie niedożywieniu.
    Obserwujemy i oceniamy stan ogólny dziecka.
    Wprowadzenie diety lekkostrawnej bogatej w białko, węglowodany i sole mineralne.
    Zapoznanie opiekunów z zasadami diety.
    Obserwacja stanu skóry i błon śluzowych.
    Podanie leków na zlecenie lekarza.
    Zachęcanie pacjentki do częstego spożywania posiłków.
    Dokumentacja działań w karcie pacjenta.
    Edukacja pacjentki i jej opiekunów.


    Obserwowałam i oceniłam stan ogólny stan dziecka.
    Wprowadzona została dieta lekkostrawna.
    Zapoznałam opiekunów pacjentki z zasadami dotyczącymi diety.
    Obserwowałam stan skóry i błon śluzowych.
    Podałam leki według zlecenia lekarskiego.
    Zachęcałam pacjentke do częstszych posiłków.
    Udokumentowałam działania w karcie pacjenta.
    Edukowałam pacjentke i jej opiekunów.

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna                                         Imię i nazwisko: A.
im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
INSTYTUT OCHRONY ZDROWIA
Kierunek: PIELĘGNIARSTWO
STUDIA STACJONARNE
L.p.
POTRZEBY,
PROBLEMY
PIELĘGNACYJNE
CEL OPIEKI
PLAN OPIEKI
REALIZACJA I OCENA WYNIKÓW OPIEKI PIELĘGNACYJNEJ
5.
Edukacja pacjentki i jej opiekunów na temat jednostki chorobowej.
Dostarczenie rodzicom informacji na temat choroby oraz ich wsparcie.
    Sprawdzenie wiedzy pacjentki i opiekunów na temat choroby.
    Przekazanie informacji pacjentce i opiekunom wszystkich informacji o ostrym kłębuszkowym zapaleniu nerek.
    Dostarczenie broszur i ulotek związanych z chorobą.
    Po wyjściu ze szpitala konieczne okresowe badania moczu i kontrola ciśnienia.
    Podanie kontaktu do Poradni Nefrologicznej.
    Sprawdziłam wiedzę pacjentki i opiekunów.
    Omówiłam jednostkę chorobową ( objawy i leczenie)
...
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 24,53 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!