plik docx

Pediatria proces pielęgnowania


Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna                                         Imię i nazwisko: A. im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu INSTYTUT OCHRONY ZDROWIA Kierunek: PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE L.p. POTRZEBY, PROBLEMY PIELĘGNACYJNE CEL OPIEKI PLAN OPIEKI REALIZACJA I OCENA WYNIKÓW OPIEKI PIELĘGNACYJNEJ 1. Nudności Likwidacja lub zmniejszen...

plik docx

Nerki


Zakażenie układu moczowego (ZUM) – infekcja bakteryjna układu moczowego. Infekcja dolnych dróg moczowych znana jest jako zapalenie pęcherza moczowego, a infekcja górnych dróg moczowych jako odmiedniczkowe zapalenie nerek. Do objawów infekcji dolnych dróg moczowych należą: bolesna mikcja oraz częstomocz bądź parcie na pęcherz (lub oba), natomiast objawy odmiedniczkowego zapalenia nerek dodatkowo obejmują gorączkę i ból brzucha. U osób starszych i bardzo młodych objawy mogą być niejasne lub...

plik pdf

Proces pielęgnowania noworodka.

Proces pielęgnowania noworodka - ułatwienie adaptacji do życia pozamacicznego.

Problem pielęgnacyjny: Adaptacja do życia pozamacicznego Cel opieki: Ułatwienie adaptacji Plan działania

  • Ocena w skali APGAR
  • Ubranie dostosowane do temperatury otoczenia.
  • Zadbanie o odpowiedni mikroklimat otoczenia.
  • Umożliwienie jak najszybszego kontaktu z matką
  • Obserwacja wydalania smółki i...

plik docx

biegunka ostra pediatria


Biegunka ostra:

- to stan, gdy dziecko do 2 r.ż. oddaje w ciągu 24 h co najmniej 3 lub więcej stolców wodnistych lub z domieszką śluzu, krwi, ropy.

-towarzyszą temu zaburzenia: elektrolitowe, kwasowo-zasadowe, odwodnienie, zaburzenia krążenia, zaburzenia nerkowe, czasem CUN

- to stan, w którym zwiększa się objętość stolców: w niemowlą...

plik docx

biegunka


          

           PROCES PIELĘGNOWANIA Z PEDIATRII

                                        BIEGUNKA

Dziecko 5 miesięcy, karmione sztucznie, bez matki. Objawy: biegunka, wymioty, odwodnienie, odp...

plik doc

Choroba sieroca

Choroba sieroca
      CHOROBA SIEROCA             Zwana jest też zespołem rozłąki lub chorobą szpitalną;       Całokształt zaburzeń psychosomatycznych występujących u niemowląt i małych dzieci na skutek pozbawienia ich opieki macierzyńskiej;       W zależności od wieku dziecka obserwujemy różne jej objawy.       U najmłodszych niemowląt rozpoczyna się apatią, trudnościami w nawiązywani...

plik doc

leki pediatria

leki w pediatrii
Leki Pediatria Dopamina - jest także stosowana jako lek, w postaci kroplówek, w zapobieganiu ostrej niewydolności nerek (zwiększa perfuzję nerkową), a w większych dawkach podwyższa ciśnienie tętnicze i działa dodatnio na siłę skurczu mięśnia sercowego i z tego względu jest stosowana we wstrząsie septycznym, kardiogennym , pourazowym, po operacjach kardiochirurgicznych oraz w zaostrzeniu przewlekłej niewydolności krążenia. Furosemid - stosuje się w leczeniu ostrej niewydol...