ikona pliku doc

pediatria notatki

pielegnacja mozgowe porazenie dzieciece


  1032 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1032
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 77,50 kB.


Mózgowe porażenie dziecięce ? def. niepostępujące zaburzenia czynności będącego w rozwoju ośrodkowego układu nerwowego, a zwłaszcza ośrodkowego neuronu ruchowego, powstałe w czasie ciąży, porodu lub w okresie okołoporodowym. Nie jest istotny wiek dziecka, w którym wystąpiły pierwsze objawy kliniczne, ale powiązanie tych objawów w aspekcie etiologicznym z ciążą, porodem lub okresem okołoporodowym. Częstość występowania: 1,4- 3,0 na 1000 żywo urodzonych Czynniki etiologiczne Niedotlenienie ośrodkowego układu nerwowego Niedokrwienie mózgu Procesy zapalne bakteryjne, wirusowe, pasożytnicze Wylewy śródczaszkowe Wcześniactwo, hiperbilirubinemia Genetyczne (gdy w rodzinie jest więcej niż jedno dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym) Przyczyny wewnątrzmacicznego niedotlenienia płodu: a) choroby matki: ostra i przewlekła niewydolność krążeniowo-oddechowa znacznego stopnia niedokrwistość (krwawienia) PIH Niewyrównana cukrzyca Zaburzenia wodno-elektrolitowe, metaboliczne b) zmiany dotyczące łożyska: łożysko przodujące przedwczesne starzenie się łożyska stany chorobowe powodujące niewydolność łożyska niedrożność naczyń łożyskowych u matek z cukrzycą czy nadciśnieniem tętniczym c) zagrożenia powstałe w różnych okresach rozwoju płodu zakażenia wewnątrzmaciczne wady narządowe, w tym c.u.n powikłania związane z nieprawidłowo ułożoną pępowiną (zbyt krótką, owiniętą, wypadniętą i jej krwawieniem) W mózgowym porażeniu dziecięcym stwierdza się u: 30-40% dzieci różnego stopnia upośledzenie umysłowe, 35% - padaczkę, 50% - zaburzenia wzroku, 25% - zaburzenia słuchu, 59% - nieprawidłowy rozwój mowy. Klasyfikacje uwzględniające różne postacie kliniczne. Amerykańska klasyfikacja Russa i Soboloffa patofizjologiczne: spastyczność atetoza sztywność ataksja drżenie atonia postacie mieszane niesklasyfikowane typogr
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 77,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!