plik doc

FILOZOFIA

FILOZOFIA
„WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE FILOZOFII I ETYKI”       Metafilozofia Wykład z filozofii należy rozpocząć od uwag metafilozoficznych. Metafilozofia – filozoficzna refleksja nad filozofią, np. nad funkcją badań filozoficznych, przedmiotem badań filozofii, nad metodami filozofowania, nad stosunkiem filozofii do innych form świadomości. Metarefleksja jest obecna w każdej dziedzinie wiedzy – ale w filozofii jest jej szczególnie dużo, gdyż w filozofii występuje mały poziom...

plik doc

DIAGNOSTYKA

DIAGNOSTYKA
Analiza pracy to postępowanie prowadzące do określenia wymagań stawianych pracownikowi w wyuczonym zawodzie pod względem merytorycznym jak również w zakresie cech psychicznych i obywatelskich. Analiza pracy to jedno z narzędzi służących w naukach o zarządzaniu usprawnionych procesów wytwórczych. Metoda ta polega na obserwacji pracownika wykonującego czynności na danym stanowisku pracy. Dokładny opis czynności na danym stanowisku pracy pozwala na ich optymalizację. Etapy anali...

plik doc

ANTROPOLOGIA KULTUROWA

ANTROPOLOGIA KULTUROWA
ANTROPOLOGIA KULTUROWA 21. Partycypacja mistyczna w kulturze tradycyjnej – dr Marek Kawa       Społeczeństwa prologiczne – określenie to wprowadził antropolog Lusie Leveblire. Antropologów od początku interesowało życie w społeczeństwach pierwotnych.       Człowiek postrzega świat mistycznie. Doświadczenie mistyczne pierwotnych. Sama rzeczywistość, w której poruszają się ludzie pierwotni, jest mistyczna, żadna istota, żaden przedmiot...

plik doc

ANTROPOLOGIA KULTUROWA

ANTROPOLOGIA KULTUROWA
Antropologia pośród innych nauk wykład 1 Dziedzina naukowa, całościowa nauka o człowieku. Posiada troistą podstawę i postać: Społeczną, humanistyczną i przyrodniczą. W Europie dzieli się na kilka odrębnych dziedzin: - antropologia fizyczna (w skład biologii) - antr. filozoficzna (w skład filozofii) - antr. społeczna i kulturowa Jakie są relacje antropologii z etnografią i etnologią?? Etnografia to dyscyplina stricte praktyczna, odpowiada pierwszym fazom pracy...

plik doc

wykłady

Wykłady z zakresu całego przedmiotu pedagogika pracy
Aktualne i antycypowane problemy pedagogiki pracy. Pedagogika pracy to jedna z subdyscyplin pedagogicznych. Wyodrębnianie subdyscyplin jest częste. Pedagogika pracy wyodrębniła się w 1972 r. podczas pierwszego posiedzenia Rady Naukowej nowopowstałego Instytutu Kształcenia Zawodowego. Dyrektorem został T. Nowacki i jego uważa się za twórcę pedagogiki pracy. Dwie podstawowe przyczyny powstania pedagogiki pracy jako samodzielnej subdyscypl...

plik doc

Kariery zawodowe w prognozach na XXI wiek

Prognozy
Kariery zawodowe w prognozach na XXI wiek Uczeni starają się uporządkować współczesne trendy zmian globalnych i jednocześnie wyprowadzać z nich perspektywiczne wnioski oraz zadania edukacyjne. Postrzegają oni kierunki oczekujących przemian w kategoriach rewolucyjnych. Wiele w sposób szczególny dotyka problemu egzystencji młodego pokolenia. Oto niektóre z nich:       rewolucja wiedzy i informatyki polegająca na tworzeniu nowej podstawy rozumienia nauki i jej rozle...