plik doc

SOCJOLOGIA

SOCJOLOGIA
I KIERUNKI ROZWOJU PROBLEMATYK SOCJOLOGICZNEGO SPOJRZENIA NA FUNKCJONOWANIE SPOŁECZEŃSTWA Każda nauka ma swoją historię: -kim byli ówcześni ludzie -co po nich zostało -co się utrwaliło Problematyka socjologii to aspekty historyczne( kierunek rozwoju, socjologiczne spojrzenie) Dwa aspekty : -ujmowanie społeczeństwa jako całości ( aspekt ma charakter syntetyczny ) -pojmowanie społeczeństwa jako areny o byt ( aspekt o charakterze diagnostycznym ) Twórcą socjologii był A....

plik doc

PSYCHOLOGIA

PSYCHOLOGIA
Temat I Rozwoj człowieka jako przedmiot zainteresowania psychologii. Rozwój - to pewien ciąg zmian o charakterze postępującym , nieodwracalnym który prowadzi do wyższych rozwojów zróżnicowania i organizacji i zachodzi podczas całego życia organizu. By uznać zmianę za rozwojową powinna ona spełniać kilka kryteriów: -powinna być względnie trwała a więc charakteryzowac organizm co pewiwn czas, -powinna stanowić element pewnego ciągu zmian,nie powinna być izolowana, -powinna...

plik rtf

PRAWO PRACY-DEFINICJE

PRAWO PRACY-DEFINICJE
      Prawo pracy definicja Prawo pracy‭ ‬-‭ ‬gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego‭ ‬pracownika i pracodawcy jako stron stosunku pracy oraz regulacji dotyczących organizacji‭ ‬pracodawców i pracowników,‭ ‬układów i sporów zbiorowych,‭ ‬a także partycypacji‭ ‬pracowniczej i dialogu w zbiorowych stosunkach pracy. W Polsce spory między pracodawcami i pracownikami rozstrzygają specjalne do tego‭ ‬powołane sądy pracy....

plik doc

PRACA STATYCZNA

PRACA STATYCZNA
Praca statyczna - Obciążenie statyczne, wywołujące długotrwałe napięcie mięśni, stanowi poważny czynnik zwiększający wysiłek fizyczny. Długotrwałe napięcie mięśnia, poprzez ucisk na naczynia krwionośne, utrudnia swobodny przepływ krwi, co z kolei zakłóca dostarczanie niezbędnych składników i usuwanie produktów przemiany materii. W tych warunkach ułatwiony jest rozwój zmęczenia. Powstaje poczucie dyskomfortu, aż do pojawienia się reakcji bólowych w napiętych mięśniach. Pra...

plik doc

PEDAGOGIKA PORÓWNAWCZA

PEDAGOGIKA PORÓWNAWCZA
OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Pedagogika porównawcza Wydział Wydział Nauk Społecznych w Warszawie Kierunek Pedagogika Specjalność Pedagogika przedszkolna z logopedią Poziom organizacyjny studiów Studia II stopnia Forma studiów Niestacjonarne Rok/semestr II ¾ Rok akademicki 2010/2011   Stopień (tytuł naukowy), imię i nazwisko osoby egzaminującej bądź udzielającej zaliczenia  Dr Stefania Szczurkowska   Forma zajęć Wykłady i ćwiczenia Liczba...

plik doc

PEDAGOGIKA OGÓLNA

PEDAGOGIKA OGÓLNA
PEDAGOGIKA OGÓLNA 1. Pedagogika jako nauka – prof. dr hab. Adam Solak „Losem nauki jest prawda i losem nauki jest dialog” – Józef Tischner. Pedagogika jest sercem wszechnauk. Losem pedagogiki jako nauki jest prawda o człowieku jako mikrokosmosie w kosmosie. Dialog o tym człowieku i wszystkim co tworzy człowieka i ten świat. W nauce istnieją trzy elementy (trzy żywioły) - świat - człowiek - całą gama znaków pośredniczących między światem a człowiekiem Za pomocą tyc...

plik doc

PEDAGOGIKA OGÓLNA

PEDAGOGIKA OGÓLNA
Słowo pedagogika wywodzi się z języka greckiego: paidos- dziecko, chłopiec ago- prowadzę agagos- prowadzący Paidagogos miał za zadanie doprowadzić dziecko na miejsce ćwiczeń fizycznych, nauczyć go czytać, pisać i recytować. Całość czynności paidagogosa nazwano paidagogija (współcześnie pedagogia czyli zespół czynności wychowawczych) Źródła pedagogiczne według MARIANA NOWAKA: źródła praktyczne- to sytuacje i zdarzenia, które występują w praktyce i wynikają z praktyki...

plik doc

METODY BADAŃ PRACY

METODY BADAŃ PRACY
Metody badań pracy – definicje. 1.Pojęcie stosunku pracy. Stosunek pracy należy do jednych z najważniejszych instytucji prawa pracy. Tym terminem wspólnie określa się stosunki prawne powstałe na podstawie różnego rodzaju umów miedzy pracodawcami a pracobiorcami. Tak więc stosunek pracy może być zawarty zarówno na mocy umowy o pracę, jak np.: spółdzielczej umowy o pracę. Zgodnie z poglądem ukształtowanym w doktrynie prawa pracy przez „stosunek pracy” należy rozumieć: st...

plik doc

LOGIKA

LOGIKA
Wykład 6. STOSUNKI MIĘDZY ZAKRESAMI NAZW CZ.II Zawsze bierzemy pod uwagę znaczenie nazwy, a nie to jak funkcjonuje w rzeczywistości. Przykłady:       palec (część dłoni)-ręka (górna kończyna części ciała)= STOSUNEK WYKLUCZANIA (nie ma palca, który byłby ręką ani ręki, która byłaby palcem).       radio (odbiornik do odbierania dźwięku)-magnetofon (odbiornik do odtwarzania dźwięku)=STOSUNEK WYKLUCZANIA.       zegarek (przyrząd do mi...

plik doc

FILOZOFIA

FILOZOFIA
Filozofia Temat 19 Filozofia Chrześcijańska cz I Linia Helaklifejska – w świecie nie ma nic trwałego Lina Platońska – zmiany jakie następują są tylko pozorne a my w środowisku pozostajemy tacy sami. Poglądy FEDERYKA NIETZSCHEGO – Świat jest chaosem, kroplą my w ocenie życia, świat jest żywy ciągle się zmienia. My jesteśmy pędem, rozwojem. ONTOLOGIA NITZSCHEGO – Świat i jego części człowiek jest życiem, pędem, rozwojem, spontanicznością, działaniem. ANTYESENCJALIZM NITZ...