ikona pliku doc

PEDAGOGIKA PORÓWNAWCZA notatki

PEDAGOGIKA PORÓWNAWCZA


  250 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 250
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 45,00 kB.


OPIS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
Pedagogika porównawcza
Wydział
Wydział Nauk Społecznych w Warszawie
Kierunek
Pedagogika
Specjalność
Pedagogika przedszkolna z logopedią
Poziom organizacyjny studiów
Studia II stopnia
Forma studiów
Niestacjonarne
Rok/semestr
II
¾
Rok akademicki
2010/2011
 
Stopień (tytuł naukowy), imię i nazwisko osoby egzaminującej bądź udzielającej zaliczenia
 Dr Stefania Szczurkowska
 
Forma zajęć
Wykłady i ćwiczenia
Liczba punków ECTS przypisana przedmiotowi
6
Liczba godzin zajęć dydaktycznych
15 godzin wykładów i 15 godzin ćwiczeń
Język przedmiotu
Polski
Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany
B – przedmiot podstawowy
 
Wymagania wstępne
Student powinien posiadać wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnych przewidzianych programem studiów na kierunku pedagogika, a także z zakresu podstaw metodologii badań pedagogicznych.
Cele przedmiotu
Celem nauczania jest przekazanie studentom uporządkowanej wiedzy o genezie tej dyscypliny pedagogicznej, koncepcjach rozwojowych i ich głównych przedstawicielach na gruncie zagranicznym i polskim. Przedmiot obejmuje założenia teoretyczno-metodologiczne, opis modelu szkoły w świetle filozofii społecznego konstruktywizmu, zagadnienia współczesnej technologii informatycznej w kształceniu, wiedzę o funkcjonowaniu szkoły w erze globalizmu i jednoczącej się Europy. Analizy porównawczej dokonuje się przede wszystkim na przykładzie krajów wysoko rozwiniętych i ich systemów edukacyjnych.
Treści merytoryczne przedmiotu
Prądy w pedagogice porównawczej na przykładzie m.in.: Julliena de Paris, Roselló, Beredaya, Holmesa; pedagogika porównawcza w poglądach m.in.: Chałasińskiego, Okonia, Nawroczyńskiego, Mońki-Stanikowej, Wilocha; główne koncepcje teoretyczno-metodologiczne; uwarunkowania reform współczesnej szkoły; szkolnictwo państwowe wobec szkolnictwa prywatnego; ocena badań
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 45,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!