plik doc

Typy rodzin

5typów rodzin :chaotyczna, prawidłowa, władzy,nadopiekuńcza,uwikłana
Typy rodzin: 1.RODZINA CHAOTYCZNA –pozbawiona więzi, źle zorganizowana, występują ciągle konflikty, dzieci są ignorowane lub wykorzystywane, nie ma bliższych związków pomiędzy rodzicami i dziećmi. ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI : - nie jest autentycznym związkiem, mało miłości lub jej brak - grożą sobie wzajemnie rozwodem. STYL RODZICELSKI: - brak konsekwencji w wychowaniu dzieci, - rodzice kierują się nastrojami, - dzieci pra...

plik doc

Jakim będę w przyszłości pedagogiem?


„Jakim będę w przyszłości pedagogiem?” Patrycja Kułakowska Terapia Pedagogiczna "Zawód pedagoga jest jednym z najbardziej niewdzięcznych zawodów na świecie. Uczysz wbrew temu, którego uczysz. (. . . ) I jeśli w tym zawodzie jest coś z powołania, to to, że uczysz pomimo wszystko wytrwale, wiedząc, że zostaniesz doceniona przez ucznia dopiero w przyszłoś...

plik doc

"zgadnij kto"

\"zgadnij kto\"
„zgadnij kto”       technika projekcyjna       w technice „zgadnij kto” panuje jasność, co do celu i przedmiotu badań.       dot. poznania ról pełnionych w grupie przez poszczególne osoby, cech za które są cenione lub nielubiane.       kwestionariusz powinien być poprzedzony instrukcją o możliwości wpisania nazwisk, imion, w określonym porządku;       musi być zastosowany do potrzeb i za...

plik doc

sieroctwo

sieroctwo
SIEROCTWO ?Mieć bliskich i czuć się samotnym to najgorszy rodzaj samotności, ponieważ zabija w człowieku nadzieję, osłabia motywację, deformuje psychicznie?. (H. Izdebska) Definicja sieroctwa charakteryzuje się dosyć rozbudowanym zakresem znaczeniowym i dlatego coraz częściej występuje podział na sieroctwo naturalne i sieroctwo społeczne Z sieroctwem naturalnym mamy do czynienia wtedy, gdy oboje rodzice dziecka nie żyją. Sieroctwo społeczne natomiast polega na tym,...

plik odt

test socjometryczny

test socjometryczny
Agnieszka Test socjometryczny napisany techniką klasyczną moreno. Test skierowany jest do 20 osobowej grupy uczniów w wieku od 11 do 14 lat ( 6-sta klasa szkoły podstawoweji oraz 1-3 gimnajum).Przeprowadzony zostaje w celu ukazania interakcji występujących w klasie. Będzie on trwał 10 minut. Nie jest anonimowy, ale nikt z grupy nie dowie się jak zagłosowałeś/aś. Poniżej znajduje się 7 pytań na które proszę udzielić odpowiedzi. Ilość osób które należy wpisać podana je...

plik doc

Patologie społeczne- prostytucja, narkomania, samobójstwa

opracowanie dot. tematów z patologii społecznych
Patologie społeczne PROSTYTUCJA Prostytucję definiuje się w różnorodny sposób. Na podstawie obszernego przeglądu literatury Mc Caghy z stwierdza, że prostytucję określają trzy następujące przesłanki: Zachowanie, które dla klienta ma znaczenie seksualne i zmierza do zaspokojenia jego popędu ( bez względu na formę choćby zboczoną, tego zachowania); Element transakcji ekonomiczne...