plik doc

GERONTOLOGIA

gerontologia, działy, subdyscypliny, starzenie się, wskaźniki, ageizm, koncepcje dopuszczająco - wyzwalające - erikson, archley, theory, chorowanie, uniwersytety trzeciego wieku
Ćw. 1 Gerontologia z grec. Geron-starzec, logos-nauka Procesem starzenia i człowiekiem starym interesuje się wiele nauk m.in.:       Filozofia       Historia       Medycyna       Biologia       Psychologia      ...

plik docx

DZIEDZINY WYCHOWANIA

Człowiek, jako osoba, ze swej natury jest nastawiony na dobro. Praca nad sobą wymaga samoświadomości i samokontroli oraz sprawności woli, które prowadzą do samostanowienia osiąganego przez samo – posiadanie i samo – panowanie, wymaga uznania określonych hierarchii wartości za bardziej pożądaną niż inne, korygowania w szczegółach tej hierarchii pod wpływem wieku, doświadczenia, pogłębionego zrozumienia własnej sytuacji życiowej w świetle coraz lepiej rozpoznawanych wartości osobowych.

...

plik rtf

eurosieroctwo

Eurosieroctwo jest nowym tematem, obcujemy z tym zjawiskiem od niedawna. Z pewnością wiele osób nawet nigdy się nie zastanawiało, skąd się ono bierze. Nie da się ukryć, że jest to pieklący problem naszych czasów. Odpowiedzi na to pytanie nie należy do trudnych, ale problem jakiego tyczy, jest dość dotkliwy.
Eurosieroctwo jest nowym tematem, obcujemy z tym zjawiskiem od niedawna. Z pewnością wiele osób nawet nigdy się nie zastanawiało, skąd się ono bierze. Nie da się ukryć, że jest to...

plik docx

POJĘCIE I FUNKCJE PRZYSPOSOBIENIA-referat

1. Pojęcie prawa rodzinnego i jego zasady 2. Pojęcie przysposobienia i jego funkcja 3. Przesłankami przysposobienia: 4. Rodzaje przysposobień 5. Rozwiązanie przysposobienia

plik doc

Edukacja zdrowotna

Są to notatki z edukacji zdrowotnej z wykładów
WYKŁAD 1: 12.10.2007 TEMAT: ZDROWIE I JEGO KONCEPCJE. ZDROWIE:       To proces dynamiczny, system wzajemnych uwarunkowań w relacji organizm- środowisko.       To potencjał zdolności przystosowania się organizmu do wymogów środowiska, wyposażający organizm w dyspozycję do utrzymania równowagi pomiędzy nim a wymogami środowiska.       Jeżeli możliwości przystosowawcze organizmu przekraczają gra...

plik doc

nie powodzenia szkolne

nie powodzenia szkolne
Niepowodzenia szkolne stanowią ciągle otwarty problem dla wielu badań. Zagadnienie to jest szczególnie ważne, ze względu na fakt, że skuteczne zapobieganie niepowodzeniom szkolnym możliwe jest dzięki ustaleniu przyczyn, które wpłynęły na ich pojawienie się. Problemem tym zajmowało się już wielu pedagogów. Przez niepowodzenia szkolne rozumiemy proces pojawiania się braków w wymaganych przez szkołę wiadomościach i umiejętnościach uczniów o...

plik doc

Typy rodzin

5typów rodzin :chaotyczna, prawidłowa, władzy,nadopiekuńcza,uwikłana
Typy rodzin: 1.RODZINA CHAOTYCZNA –pozbawiona więzi, źle zorganizowana, występują ciągle konflikty, dzieci są ignorowane lub wykorzystywane, nie ma bliższych związków pomiędzy rodzicami i dziećmi. ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI : - nie jest autentycznym związkiem, mało miłości lub jej brak - grożą sobie wzajemnie rozwodem. STYL RODZICELSKI: - brak konsekwencji w wychowaniu dzieci, - rodzice kierują się nastrojami, - dzieci pra...