ikona pliku doc

pedagogika opiekuncza notatki


  115 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 115
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 56,00 kB.


Kazimierz Jeżewski(1877-1948) Twórca i organizator rodzinnych form opieki nad dzieckiem opuszczonym w Gniazdach Sierocych i Wioskach Kościuszkowskich(pierwowzorów współczesnych Rodzinnych domów dziecka) Główne idee ?Gniazd sierocych?: 1 Wspólna praca na rzecz domu 2 Finansowanie oparte na zasadach zwrotu kosztów poniesionych na rzecz wychowania 3 Dbałość o kształcenie zawodowe(Towarzystwo Funduszu Kształcenia Zawodowego) 4 Wydłużenie czasu opieki do 16r. życia,wspieranie usamodzielnienia 5 Koedukacja i zróżnicowanie wieku podopiecznych -krytyka koszarowości zakładów dla sierot,podkreślenie wagi i korzyści płynących z wychowania w domu rodzinnym(piecza,przykład,indywidualizm) i jego atmosfery -podkreślenie GODNOŚCI SIEROT -podkreślenie konieczności odpowiednich ?kwalifikacji moralnych? opiekunów -przeciwstawienie się kierunkowi opieki opartemu na filantropii J.Korczak Potrzeby dziecka w centrum! Prawo dziecka Tolerancja wobec indywidualności dziecka Wiarygodność i uczciwość stanowiły warunki wychowania pedagogicznego ?Brak swobody kształtuje niewolnika natomiast nadmiar tyrana? Wychowanie przez opiekę-cechy: -nadawanie wysokiej rangi codziennym czynnościom opiekuńczym z intencją jak najpełniejszego zaspokojenia potrzeb podopiecznych i równoczesnego wychowywania ich -traktowanie kwestii zaspokajania potrzeb podopiecznych jako najbardziej istotnego z zadań opiekuńczo-wychowawczych,respektowanie sygnałów i wymagań społecznych-konieczność (ale uciążliwa i smutna) -zaspokajanie potrzeb dzieci,organizacja sytuacji i czynności opiekuńczych zmierzają jednocześnie do wywołania u nich pożądanych zmian w zachowaniu ?GŁODNEGO DZIECKA NIE DA SIĘ WYCHOWAĆ? Elementy wychowania przez opiekę: -dwustronne informacje w-w (wychowanek-wychowawca) -samoobsługowe dyżury w-w(równości społeczne) -ochrona osobistego mienia -dbałość o racjonalny tryb życia codziennego w-w
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 56,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!