ikona pliku doc

pedagogika opiekuńcza notatki


  410 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 410
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 48,00 kB.


1. Rodzina jako: 1. Środowisko wg. I. Jundziłł: rodz. tworzy naturalne środowisko wych., w którym gł. element stanowią interakcje zachodzącymi pomiędzy jej członkami. wg. R.Wroczyński: w rodz. dokonuje się podstawowy proces wychowania dziecka i wprowadzania go w krąg kontaktów społecznych. 2. Grupa wg. St. Kawula: osoby powiązane najbliższym pokrewieństwem, zamieszkujące razem i prowadzące z reguły wspólne gospodarstwo domowe. wg.J. Szczepański: Mała grupa pierwotna złożona z osób które łączy stosunek małżeński i rodzicielski oraz silna więź międzyosobowa. wg. Zb. Zaborowski: grupa społeczno-wychowawcza, która kultywuje określone normy i wartości, realizuje je za pomocą mniej lub bardziej świadomych metod i technik, posiada(?)strukturę wew. tj. układ ról, pozycji i wzajemnych stosunków. 3. Instytucja wg. J. Szczepański: rodziny istnieją dla utrzymania, rozwijania dziedzictwa kulturowego zbiorowości dla socjalizacji i wychowania młodego pokolenia, dla przekazywania mu dziedzictwa kulturowego u kształcenia obywateli. 4. Wspólnota wg. M. Tchorzewski: cechą konstytutywną rodziny jest wspólnotowy charakter życia określonego zbioru podmiotów zespolonych(?) więzami biologicznymi, emocjonalnymi, kulturowymi i gospodarczymi. wg. J. Maciaszkowi: w rodzinie zaspokojone są potrzeby wszystkich jej członków, a przedmiotem wspólnej troski są potrzeby, ekonomiczne, fizyczne jak również psychiczne. wg. M. Gogacz: wspólnota stwarza wzajemne ustosunkowania dzięki którym rodzina nie tylko trwa ale posiada zarazem sprawczą moc wywoływania zmian w swych członkach oraz warunkach egzystencji. 2. Model postaw rodzicielskich wg. M. Ziemskiej oraz formy kontaktu z dzieckiem , rodzaje opieki nad dzieckiem i style wychowania w rodzinie. (rys.) Nadmierna ochrona- ochrona dziecka przez kłamstwo rodziców(np. ono było wtedy ze mną), utrudnia to dziecku uczenia się z własnych działalności, usamodzi
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 48,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!