ikona pliku doc

pedagogika opiekuńcza notatki

zagadnienia na egzamin z pedagogiki opiekuńczej


  538 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 538
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 66,50 kB.


Zagadnienia do egzaminu 1. Wyjaśnij pojęcia: opieka, wychowanie, wychowanie opiekuńcze, wychowanie przez opiekę 2. Wymień podstawowe kategorie opieki i dokonaj charakterystyki wybranej kategorii 3. Postawy opiekuńcze jako typ postaw interpersonalnych ( to to postawa opiekuńcza, jakie grupy postaw wyróżniamy) 4. Formy opieki nad dziećmi i młodzieżą - rodzinnopochodne i instytucjonalne. Jedną z nich szerzej schrakteryzować 5. Scharakteryzować dowolną grupę dzieci i młodzieży szczególnej troski, z problemami np. dzieci uzależnione, biedne, głodujace, zdolne, niechciane ... rodzinnych form opieki nad dzieckiem i instytucjonalnych 1. Rodzinnopochodne formy opieki: - rodziny adopcyjne - rodziny zastępcze - rodzinne domy dziecka - pogotowia rodzinne - wioski dziecięce 2. Instytucjonalne formy opieki: - państwowe domy dziecka - państwowe pogotowia opiekuńcze młodzieżowe ośrodki szkolno-wychowawcz WYCHOWANIE PRZEZ OPIEKĘ Wychowanie przez opiekę jest to celowe działanie zamierzone i zaplanowane mające na celu oddziaływanie na potrzeby ludzkie tak, aby ukształtować dojrzałą osobowość. Jest to taka forma wychowania, która realizuje się na gruncie opieki i przez opiekę. WYCHOWANIE OPIEKUŃCZE Wychowanie opiekuńcze to każda forma wychowania, w której nauczyciel-wychowaw. przejawiając postawę opiekuńczości wobec wychowanków, a więc zaspokaja ich wielorakich potrzeb. POJĘCIE WYCHOWANIA W pedagogice używa się pojęcia wychowanie w trzech znaczeniach: 1) jako proces - rodzaj działalności ludzkiej, polegającej na wywoływaniu zmian w osobowości człowieka, 2) jako stan - ogół zjawisk określających przebieg, cele, metody, środki i warunki wychowania, 3) jako wynik - suma następstw wyrażająca się w zmianie osobowości człowieka i w stopniu przygotowania go do życia społecznego. POJĘCIE OPIEKI Wg Z. Dąbrowskiego: Opieka ? jest opartym na o
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 66,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!