ikona pliku doc

PEDAGOGIKA OGÓLNA notatki

PEDAGOGIKA OGÓLNA


  445 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 445
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 137,50 kB.


PEDAGOGIKA OGÓLNA
1. Pedagogika jako nauka – prof. dr hab. Adam Solak
„Losem nauki jest prawda i losem nauki jest dialog” – Józef Tischner.
Pedagogika jest sercem wszechnauk.
Losem pedagogiki jako nauki jest prawda o człowieku jako mikrokosmosie w kosmosie. Dialog o tym człowieku i wszystkim co tworzy człowieka i ten świat.
W nauce istnieją trzy elementy (trzy żywioły)
- świat
- człowiek
- całą gama znaków pośredniczących między światem a człowiekiem
Za pomocą tych znaków człowiek formułuje zdobyte informacje o świecie i sobie samym, znaki są to słowa, wzory, rysunki, nuty i barwy.
Nauka ma na celu poznanie świata i człowieka. Ma ukazywać relacyjność między tymi trzema żywiołami.
Każdy chce poznawać siebie i znać otoczenie.
Każda nauka domaga się ascezy.
Między nauką a rzemiosłem granica jest umowna. Pedagogika to nauka mądrego, twórczego życia. Uprawianie nauki jest intelektualną przygodą, to myślowy romantyzm, to potrzeba człowieka. Pedagogika jest nauką dla ludzi myślących.
Dualizm w pedagogice. Nauka to wiedza teoretyczna i praktyczna dotycząca nauczania
i wychowania więc wiedza teoretyczno – praktyczna, a także świadoma i celowa działalność wychowawcza.
Wg Okonia pedagogika to nauka o wychowaniu, której przedmiotem jest działalność wychowawcza. Sama pedagogika rozwinęła się w wiele odmiennych nauk pedagogicznych, m. In. pedagogika ogólna, teoria wychowania, dydaktyka ogólna i szczegółowa, pedagogika kształcenia zawodowego, pedagogika specjalna, pedagogika społeczna, pedagogika dorosłych – andragogika, pedeutologia, pedagogika szkoły wyższej, pedagogika systemów oświatowych, historia oświaty i wychowania, historia myśli pedagogicznej.
Wg Milerskiego i Śliwerskiego pedagogika to dziedzina nauki zajmującą się badaniem szeroko rozumianych procesów edukacyjnych oraz uwarunkowań dyskursu edukacyjnego.
Powstanie pedagogiki naukowej wiąże się z pr
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 137,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!