ikona pliku doc

PEDAGOGIKA OGÓLNA notatki

PEDAGOGIKA OGÓLNA


  315 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 315
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 62,00 kB.


Słowo pedagogika wywodzi się z języka greckiego:
paidos- dziecko, chłopiec
ago- prowadzę
agagos- prowadzący
Paidagogos miał za zadanie doprowadzić dziecko na miejsce ćwiczeń fizycznych, nauczyć go czytać, pisać i recytować. Całość czynności paidagogosa nazwano paidagogija (współcześnie pedagogia czyli zespół czynności wychowawczych)
Źródła pedagogiczne według MARIANA NOWAKA:
źródła praktyczne- to sytuacje i zdarzenia, które występują w praktyce i wynikają z praktyki wychowawczej.
źródła naukowe- to wyniki badań nad wychowaniem prowadzone w pedagogice i dziedzinach pokrewnych, np. psychologia, biologia, socjologia.
PEDAGOGIKA- to nauka zajmująca się wychowaniem człowieka.
Związki między wiedzą potoczną a naukową:
wiedza potoczna:
nieostrość i niedokładność terminów
język potoczny jest wieloznaczny
twierdzenia i sądy nie stanowią spójnego systemu, mogą być oparte o autorytet osobisty
wiedza naukowa:
rozwija nasze potoczne wyobrażenie o świecie
cechuje się jednoznacznością terminów
język jest ścisły
twierdzenia muszą być sprawdzalne, powinny stanowić spójny system, powinny być logiczne i racjonalne, powinny być żródłem nowej wiedzy
wiedza naukowa nie jest dogmatyczna, teorie i systemy się zmieniają, różne teorie mogą być zastępowane przez inne, lepsze
Dwa kierunki pedagogiki:
nowoczesny (oświeceniowy)- tradycjonalizm i racjonalizm
postmodernistyczny- wielość i różnorodność.
ANTYPEDAGOGIKA- to koncepcja przeciwstawiająca się pedagogice ( nie być wychowawcą, być przyjacielem).
NAUKA- to część wiedzy wyrażana w formie twierdzeń i hipotez uzasadnionych i usystematyzowanych za pomocą związków logicznych i rzeczowych.
TWIERDZENIE- to zdanie ogólne, mówiące o klasie zjawisk i o związkach między nimi. Twierdzenia dzielą się na:
prawa- mają charakter bezwyjątkowy, są nieograniczone od czasu i przestrzeni ( nauki ścisłe)
generalizacje- cz
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 62,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!