plik rtf

Eukacja i pedagogika w warunkach zmiany kulturowej przejście od wiedzy

Eukacja i pedagogika w warunkach zmiany kulturowej przejście od wiedzy potocznej do refleksji i wiedzy naukowej
1) czym jest społeczenstwo oprate na wiedzy? Budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy ma sprzyjać lepszemu radzeniu sobie ludzi i grup społecznych z zagrożeniami świata współczesnego. Teza zwolennikow spoleczenstwa opartego na wiedzy mowi ze najwazniejsze jest to co ludzie mysla i czynia a nie to co mowia i dekalruja. Pojawia sie nowa forma kapitału jaką jest wiedza, czyli takz...

plik doc

Barbara Szacka- wprowadzenie do socjologii

Profesor Barbara Szacka od wielu lat prowadzi wykłady w Instytucie Uniwersytetu Warszawskiego, nauczając przedmiotu \"Wstęp do socjologii\". Wykłady te stały się podstawą niniejszego podręcznika. Przeznaczony jest on dla tych, którzy nic o socjologii nie wiedzą, zapoznaje czytelnika z najważniejszymi zagadnieniami tej nauki, z jej pojęciami i terminami, a nadto dostarcza elementarnej wiedzy o problemach współczesnych społeczeństw. Zaletą podręcznika jest klarowność i prostota w prezentowaniu p...

plik doc

Czy teologia jest nauką, czy jest wiedzą?

Praca choć krótka, napisana na 5
Nauka i wiedza naukowa Czy teologia jest nauką, czy wiedzą? Marta Dobrowolska I rok, pedagogika, NST Nr albumu 13975 Czy teologia jest nauką, czy wiedzą? Gdyby to pytanie było postawione w sposób logiczny, czyli „Czy teologia jest nauką?”, to odpowiedź na nie byłaby bardzo prosta i krótka: tak lub nie. Pytanie to jednak wymaga większej chwili namysłu i konkretnej odpowiedzi z argumentami...

plik odt

ergonomia

definicje, przedmioti zakres ergonomii
Definicja, przedmiot i zakres ergonomii. Ergonomia jako wiedza interdyscyplinarna Definicja, przedmiot i zakres ergonomii W literaturze spotkać można wiele definicji ergonomii. Nie są one wzajemnie sprzeczne czy konkurencyjne, lecz raczej się uzupełniają, akcentując różne odcienie znaczeniowe, zależnie od pierwotnej dyscypliny naukowej autorów definicji. Według definicji zamieszczonej w Statucie Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego z 1983 r. (Rozdz...

plik odt

edukacja na odległość

podstwowoe pojęcia
Edukacja na odległość - Podstawowe pojęcia Wstęp Kształcenie niestacjonarne, w trakcie którego brak jest bezpośrednich kontaktów uczniów z nauczycielami nazywane jest powszechnie kształceniem na odległość. Cechą charakterystyczną kształcenia na odległość jest to, że uczniowie oddzieleni są od nauczycieli, ale wciąż pracują pod ich nadzorem i na opracowanych przez nich materiałach, które dystrybuowane są przez łączącą obie strony instytucję edukacyjną. Podstawą nauczan...

plik doc

Problemy komunikacji interpersonalnej.

problemy komunikacji interpersonalnej. zadanie na I roku studiów pedagogicznych-materiały
Problemy komunikacji interpersonalnej. Jakość stosunków międzyludzkich określona jest jakością ich wzajemnej komunikacji. „Jeśli ty i ja potrafimy sobie nawzajem powiedzieć kim jesteśmy, to znaczy, co myślimy, sądzimy, czujemy, cenimy, kochamy, szanujemy i poważamy, czego nienawidzimy, obawiamy się, pragniemy, na co liczymy, w co wierzymy i w co jest...