plik docx

Dydaktyka rok I kolokwium

Dydaktyka rok I kolokwium

Podejścia w konstruowaniu programu szkolnego

PODEJŚCIE BEHAWIORYSTYCZNE- podstawą do konstruowania programów jest „klasyczna” filozofia(idealizm i realizm)

  1. Treści ujęte są w postaci przedmiotów szkolnych, charakterystycznych dla podstawowych dyscyplin nauki, o...

plik doc

Realizm a edukacja

Pojęcia i systemy pedagogiczne. Realizm a edukacja.
Realizm w edukacji (Realizm wypływa z konserwatyzmu.) Założenie realizmu opiera się na tym, że przedmioty istnieją niezależnie od spostrzegającego je ludzkiego umysłu. To obiektywny porządek rzeczywistości, którą człowiek może poznać. Doktryna realizmu opiera się na następujących założeniach:       założenia w świecie rzeczywistym w którym istnieje wiele rzeczy, na przykład ludzie i przedmioty.       P...

plik doc

Psychologia - podstawy


Proces psychiczny – zdolność organizmu do subiektywnego odzwierciedlania obiektywnie istniejących przedmiotów i zjawisk otaczającego swiata oraz tego, co dzieje się w nim samym. Procesy psychiczne: a)poznawcze –wrażenia, spostrzeżenia, pamięć, uwaga, myslenie; b)pobudzeniowe-emocje,uczucia,motywacja; c)wykonawcze,wchodzące w skład działania-umiejetności, wiedza, działania twórcze. Recepcja-proces odbioru, analizy, zjawisk interpretacji, w którym inform. Przetwarzane sa na podstawie zarejes...

plik docx

Dewey

Biografia

John Dewey  ur. 20 października 1859 w Burlington w stanie Vermont,  zm. 1 czerwca 1952

w Nowym Jorku filozof, pedagog, czołowy przedstawiciel amerykańskiego progresywizmu. Twórca koncepcji szkoły pracy (18961902) w Chicago. Wykładał między innymi na uniwersytetach w Nowym...

plik doc

pedagogika społeczna

DEFINICJA PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ I JEJ GŁÓWNI PRZEDSTAWICIELE-ŻYCIORYSY
Pedagogika społeczna to dział pedagogiki zajmujący się problematyką środowiskowych uwa-runkowań procesu wychowawczo-opiekuńczego oraz rozwoju człowieka w różnych okresach życia. ( Encyklopedia PWN) Pedagogika społeczna jest nauką praktyczną, rozwijającą się na skrzyżowaniu nauk o człowie- ku, biologicznych i społecznych, z etyką i kulturoznawstwem(teorią i historią kultury)dzięki własnemu punkto...