plik pdf

reklama - definicje

reklama
1.1. Definicje, cechy, cele W dzisiejszym świecie reklama jest zjawiskiem wszechobecnym. Rozwija się wraz z gospodarką, mediami, kulturą, wciąż dopasowując się do wymagań aktualnych konsumentów, do których jest kierowana. Każdy ma na jej temat jakieś zdanie, każdy jest odbiorcą przekazu reklamowego. Etymologii słowa ‘reklama’ należy szukać w źródłosłowie łacińskim, gdzie czasownik reclamo oznacza ‘krzyczeć do kogoś, głośno sprzeciwiać się, odbrzmiewać echem, odbijać się’1. Defini...

plik rtf

Psychologia

Praca dodatkowa z psychologii ogólnej
Konferencja‭ „‬Osoby chore psychicznie w okupowanej Polsce‭ ‬” wykład profesora Nasierowskiego Zacznę od tego,‭ ‬że nie miałam pojęcia o tak strasznym losie osób chorych psychicznie w stanie okupowanej‭ ‬Polski.‭ Po tej ciekawej prelekcji chciałabym przybliżyć trochę los tych osób i postępowanie godne pogardy agresorów w postaci niemieckich agresorów. W latach‭ ‬1939-1944‭ ‬realizowany był przez nazistów program Aktion T4‭ ‬-‭ ‬czyli akcja T4,‭ ‬k...

plik docx

Prawo oświatowe – Arkadiusz Fastyn

„Podstawy prawne i organizacyjne oświaty” Źródła prawa oświatowego: konstytucja (art. 70 obowiązek nauki do 18 roku życia), ustawa o systemie oświaty, ustawy zwykłe, karta nauczyciela i ustawa szczególna prawa pracy (ustawa o zawodzie nauczyciela), prawo o szkolnictwie wyższym, akty podstawowe (rozporządzenia ministra edukacji, umowy międzynarodowe, statuty szkół, regulaminy szkół i rad pedagogicznych), część prawa administracyjnego (nierówno rzędność stron prawa), prawo cywilne (równorzędność...

plik doc

etyka

wykład z etyki
16.10.2013r. Etyka Termin etyka pojawia się po raz pierwszy u Arystotelesa w IV w.p.Ch. Pochodzi od greckiego słowa ‘ethos” – oznaczającego różne wartości i ideały, zwyczaje i obyczaje. Rozróżnienie Arystotelesa:       filozofia teoretyczna – bezinteresowne dążenie do prawdy. Dotyczy faktów. Odpowiada na pytania: „czym jest byt?”, „co jest?”. Istnieje w matematyce, fizyce, metafizyce. Przedmiotem jej jest poznanie bytu.       Filozofia pr...

plik doc

plastykoterapia

Plastyka jest najczęstszą formą wykorzystywaną w arteterapii.
Plastyka jest najczęstszą formą wykorzystywaną w arteterapii. Wspomaga proces terapeutyczny, jak również rozwój osobisty. Terapia za pomocą sztuk plastycznych pomaga w odkrywaniu swoich uzdolnień oraz rozwija zainteresowania i predyspozycje. W  ramach rehabilitacji wykorzystywane są najróżniejsze techniki plastyczne: rysunek, malarstwo, rzeźbę, grafikę komputerową, collage oraz techniki łączone. Uczestnicy poprzez sztukę odzwierc...

plik docx

koncepcja wychowania Jana Pawła II

koncepcja wychowania przydatna na zajecia z pedagogiki

Koncepcja wychowania w nauczaniu Jana Pawła II

Papież Jan Paweł II w swym nauczaniu wskazywał, iż najistotniejszym środowiskiem wychowania dla dziecka jest rodzina. Rodzina powinna być też wspierana w swym wychowawczym działaniu przez inne instytucje wychowawcze takie jak szkoła. Ojciec Święty wskazuje, iż wyc...