plik doc

Poglądy Arystotelesa

Myśli Arystotelesa
Poglądy Arystotelesa Arystoteles dzieląc filozofię na dwa rodzaje, podział ten wyprowadził z funkcji rozumu, którą również sam stworzył. Arystoteles podzielił filozofie na:       filozofia teoretyczna       matematyka       fizyka       filozofia pierwsza, czyli metafizyka       filozofia praktyczna, która dzieli się na:       etykę       politykę Podz...

plik doc

Diagnostyka pedagogiczna

Notatki z ćwiczeń z diagnostyki pedagogicznej ADHD
I. TERMINOLOGIA Zespół nadpobudliwości psychoruchowej jest znany na świecie od prawie 150 lat. W różnych okresach opisując charakterystyczne dla niego objawy lekarze stosowali różne określenia. W Polsce w ciągu ostatnich kilkunastu lat stosowano następujące nazewnictwo : - zespół nadpobudliwości psychoruchowej, - zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, - zespół hiperkinetyczny wieku dziecięcego, - zespół nadruchliwo...

plik docx

pedagogika twórczości

wykład z pedagogiki twórczości

Pedagogika twórczości 25.02.2014r.

Podejmować działania, otwierać się na nowe. Zrywamy z pewnymi schematami.  Osoba kreatywna może być jak najbardziej twórcza. W dzisiejszych czasach musimy być otwarci na coś co jest nieoczekiwane, ponieważ wszystko się wymyka spod schematu. Trzeba się mierzyć w wyzwaniami, trzeba myśleć i to myśleć oryginalnie. Należy być otwartym na nowe sytuacje. Nauczyciel powinien być przewodnikiem dzieci i młodzie...

plik doc

Teoria wychowania kolokwium

Opracowani zagadnień z Teorii Wychowania
1.Teoria wychowania jako subdyscyplina pedagogiki. Przedmiot badań, struktura, metodologia, geneza i rozwój teorii wychowania. Teoria wychowania to usystematyzowana wiedza o celach, metodach, formach, treściach, systemach i organizacji procesu wychowawczego, a także o jego prawidłowościach, uwarunkowaniach i skutkach. Przedmiotem badań jest świadome i celowe oddziaływanie wychowawcze na dzieci i młodzież, zgodnie z przyjętą koncepcją natury człowie...

plik doc

literatura dziecięca- pedagogika

notatki z wykładów
Wykład I LITERATURA DLA DZIECI Literatura:       Jerzy Cieślikowski ‘’ Literatura osobna’’, pod. red. Ryszarda Waksmunda, Warszawa 1985, Szkice z tego zbioru: - Literatura czwarta, - Przedmiot, sposoby istnienia i metody badania literatury dla dzieci, - W stronę pajtologii, 2. Krystyna Kuliczkowska „ W świecie prozy dla dzieci” Warszawa 1983, Rozdział Pt. ‘’ W kręgu fantastyki’’, str. 98-122,       Bogusław Żurakowski...