ikona pliku pdf

PB Ochrona własności intelektualnej notatki

Ściąga, która uratowała mi skórę na zaliczeniu na Politechnice białostockiej


ocena: 4.0, 3
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 51,35 kB.


Co mieści się pod pojęciem „własność intelektualna”? Własność intelektualna są to wszelkie wytwory ludzkiego umysłu. Co określa prawo własności przemysłowej? 1)stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych; 2)zasady, na jakich przedsiębiorcy mogą przyjmować projekty racjonalizatorskie i wynagradzać ich twórców; 3)zadania i organizację Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej "Urzędem Patentowym". Co jest chronione prawem autorskim? Przedmiotem prawa autorskiego jest utwór rozumiany jako każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Przedmiotowy zakres ochrony w prawie autorskim obejmuje w szczególności utwory: wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi, plastyczne, fotograficzne, lutnicze, wzornictwa przemysłowego, architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne, muzyczne i słowno-muzyczne, sceniczne, scenicznomuzyczne, choreograficzne i pantomimiczne, audiowizualne (w tym filmowe). Jaka jest różnica pomiędzy nazwą firmową a znakiem towarowym? Do najważniejszych różnic między znakiem towarowym a nazwą handlową należy po pierwsze fakt, że przedsiębiorstwo może mieć tylko jedną nazwę, ale dowolną liczbę znaków towarowych. Po drugie, znaki towarowe są nanoszone na produkty, a nazwa handlowa jest używana na listach, stemplach, szyldach itd. Po trzecie, to wymogi prawne – znak towarowy jest rejestrowany w Urzędzie Patentowym i daje wyłączność tylko na terytorium jednego kraju, natomiast nazwa handlowa jest wpisywana do Rejestru Podmiotów Gospodarczych i funkcjonuje na rynku nie tylko krajowym. Jakie parametry muszą być spełnione by uzyskać patent? Musi istnieć wynalazek który bez względu na dziedzinę techniki jest now
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 51,35 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!