plik doc

Przestępczość dzieci i młodzieży bibliografia

bibliografia o przestępczości dzieci i młodzieży
PRZESTĘPCZOŚĆ DZIECI I MŁODZIEŻY Zestawienie bibliograficzne w wyborze WYDAWNICTWA ZWARTE       BARTKOWIAK Zdzisław : Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i ofiarom agresji w zakładach resocjalizacyjnych. - Lublin : Agencja Wydawniczo-Handlowa Antoni Dudek, 2001       DEWIACJE wśród młodzieży : uwarunkowania i profilaktyka / red. Bronisław Urban. - Kraków: Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 2001  ...

plik doc

Niedostosowanie społeczne

pojęcie niedostosowanie społeczne,przyczyny i rodzaje zaburzeń,przestępczość.
Termin „niedostosowanie społeczne” opracowany przez Światowy Związek Instytucji Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą pojawił się w literaturze w 1959 roku Na grunt polski przeniesiony przez Marię Grzegorzewską. Zamiast terminu „społeczne niedostosowanie” używa się również określeń : zaniedbany, zaburzony w zachowaniu się, trudny pod względem wychowawczym. Lidia Mościcka uważa , iż niedostosowanie społeczne rozumiane...

plik pdf

Agresja dzieci i młodzieży

Spośród wszystkich faz rozwojowych dojrzewanie stanowi, zdaniem wielu badaczy i praktyków, szczególną fazę w życiu człowieka. W okresie tym zachodzą nie tylko zmiany fizyczne, ale i psychiczne. Dorastająca młodzież poszukuje i preferuje nowe jakościowo wzory społeczne. Sięga po nowe osobiste i społeczne doświadczenie, wyraża gotowość i niezależność od innych. Nastolatek osiąga nowy status społeczny a tym samym zwiększa się jego możliwość osiągania celów, otrzymywania wzmocnień i kształtowania no...

plik doc

Prostytucja Skralna

Prostytucja Sakralna, Gościnna i nie tylko
      PROSTYTUCJA SAKRALNA- związana z kultem bóstw miłości, płodności i macierzyństwa. Traktowano ją jako magiczne łączenie się z żywą przyrodą w celu wzmocnienia jej sił witalnych. W grecji Prostutucja sakralna występowała w kulcie Afrodyty. Uprawiały ja tzw Hierodułe („niewolnice świątynne”)       WZÓR ALKOHOLU ETYLOWEGO- C2H5OH       AMFETAMINA- Powoduje długotrwałe pobudzenie, brak apetytu, po...