ikona pliku odt

padaczka u dzieci notatki

padaczka u dzieci


  1100 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1100
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 19,67 kB.


STAN PADACZKOWY i padaczka
Najczęstsza etiologia stanu padaczkowego w różnych grupach wiekowych
Noworodek
      Encefalopatia niedotlenieniowo – niedokrwienna
      Zakażenia
      Wrodzone wady metaboliczne ( np. nieketotyczna hiperglicynemia )
      Udar lub krwawienia dokomorowe
      Wady wrodzone
      Drgawki pirydoksynozależne
Dziecko
      Zakażenia
      Proste drgawki gorączkowe
      Zaburzenia metaboliczne
      Wady wrodzone
      Padaczka
Dorosły
      Udar
      Niedostateczne stężenie leków przeciwdrgawkowych
      Urazy
      Guzy
      Przyczyny nieznane, niezdefiniowane
Schemat klasyfikacji stanu padaczkowego
Niedrgawkowy SP
      Absence
      Napady częściowo złożone
Drgawkowy SP
      Napady częściowe ( ruchowe, ogniskowe )
      Uogólnione napady toniczno – kloniczne
Leczenie drgawkowego stanu padaczkowego
Czas trwania drgawek
Procedury
0 do 5 minut
Zapewnić choremu bezpieczeństwo
Monitorować czynności krążeniowo – oddechowe
Podać tlen
5 – 10 minut
Zabezpieczyć dostęp do żyły
Podać w ml/kg glukozy i witaminy B
Podać Lorazepam : 0.05 do 0.1 mg/kg
      lek I – rzutu
Diazepam : dzieci 0.2 – 0.5 mg/kd
> 10 minut
Noworodek : fenobarbital 20 mg/kg
Dziecko lub dorosły : fenytoina 20 mg/kg
> 30 minut
Wprowadzić długodziałający lek
Fenobarbital 10 mg/kg
Należy przewidzieć konieczność intubacji
45 do 60 minut
Przenieść do oddziału intensywnej opieki medycznej
Definicja stanu padaczkowego ( SP ) przedłużające się lub nawracające drgawki połączone z zaburzeniami świadomości trwające przez 30 minut lub dłużej
Etiologia i różnicowanie : - najczęściej u dzieci < 1 roku życia i w wieku 60 – 80 lat
We wszystkich grupach wiekowych różnicować z :
- uogólnionym zakażeniem ( posocznicą )
- zakażeniem OUN
- urazami
- niedotlenieniem
- wadami OUN
- niedokrwieniem OUN
- z przyczynami toksycznymi, zaburzeniami elektrolitowymi
- nadużywaniem leków
Stan padaczkowy niedrgawkowy
Często trudno odróżnić od migreny i zaburzeń psychicznych.
Różnicowanie zgodnie z wiekiem.
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 19,67 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!