ikona pliku docx

opis przypadku notatki

opis przypadku do procesu pielęgnacyjnego chorej na SM


  165 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 165
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 17,08 kB.
1.Opis badanego pacjenta

Chora lat 26 z rozpoznaną chorobą Stwardnienia Rozsianego (postać rzutowo remisyjna
.
Przy przyjęciu:
stan chorej ogólny średni, przytomna , podsypiająca ,kontakt słowny szczątkowy, wypowiada pojedyncze ,niezrozumiałe słowa, na polecenie zamyka oczy , wydolna oddechowo i krążeniowo. Temperatura ciała 38.2 stopnie C, ciśnienie 136/88 mmHg, tętno 110/minutę
W badaniu neurologicznym stwierdzono:
    oczopląs we wszystkich kierunkach,
    brak odwodzenia prawej gałki ocznej,
    znaczną dyzartrię,
    znaczną dysfagię,
    głęboki na granicy porażenia niedowład czterokończynowy z obustronnie dodatnim objawem Babińskiego.
Układ krążenia:
Tętno przyśpieszone 110 uderzeń na minutę, wartości ciśnienia tętniczego 136/88 mmHg , łożysko naczyniowe dobrze wypełnione. Skóra czysta bez obrzęków i patologicznych zmian.
Układ oddechowy:
Zaobserwowano lekką duszność spoczynkową z przyśpieszonym oddechem do 22 na minutę, saturacja 94 – 98%.

Układ pokarmowy:
Z powodu utrzymującej się dysfagii występują trudności w połykaniu pokarmów stałych i płynnych, zaburzona perystaltyka jelit pod postacią zaparć wywołana czynnikiem choroby.
Układ nerwowy:
Chora przytomna, podsypiająca, kontakt słowno- logiczny ograniczony. Wypowiada niezrozumiałe słowa, reaguje na polecenia. Utrzymuje się oczopląs ,brak odwodzenia prawej gałki ocznej, niedowład czterokończynowy ,zaburzenia emocjonalne, depresja.
Układ moczowy:
Z powodu zaburzenia mikcji chora ma założony cewnik foleya do pęcherza moczowego.
Sytuacja rodzinno - społeczna:
Pacjentka mieszka z rodzicami z którymi ma bardzo dobry kontakt. Warunki mieszkaniowe dobre.
Z chwilą objęcia dyżuru przejęłam opiekę nad chorą, przyjętą do sali intensywnej terapii kliniki neurologii z rzutem choroby stwardnienia rozsianego. Stan chorej średni, przytomna, chwilami podsypiająca, z kontaktem logicznym.

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 17,08 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!