ikona pliku doc

odleżyny notatki

najważniejsze co może być o odleżynach


  853 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 853
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 3,08 MB.


ODLEŻYNY
ODLEŻYNA = OWRZODZENIE ODLEŻYNOWE (decubitus) martwica tkanek powstała w wyniku zaburzenia ukrwienia wywołanych uciskiem.
„Encyklopedia dla pielęgniarek"
ODLEŻYNA - owrzodzenie spowodowane uciskiem; uszkodzenie skóry wywołane długotrwałym uciskiem i niedokrwieniem; drobne naczynia( tętnicze i żylne) są poddane uciskowi i w konsekwencji przerwane zostaje mikro krążenie; a przy lokalnym niedokrwieniu trwającym dłużej niż 2h dochodzi do martwicy tkanek.
„Pielęgniarstwo" Kirschnick
Częstość występowania:
      9% pacjentów hospitalizowanych oraz 23% pacjentów pielęgnowanych w domu,
      43 przypadki odleżyn/100 000 osób rocznie.
      Wiek: 60-70% przypadków stanowią osoby w podeszłym wieku.
      Płeć: u kobiet częściej niż u mężczyzn.
PRZYCZYNY POWSTAWANIA ODLEŻYN: Miejscowy, ciągły ucisk na skórę przekraczający wartość ciśnienia włośniczkowego naczyń włosowatych skóry (32mmHg), prowadzący do zamknięcia naczyń włosowatych i miejscowego niedokrwienia. Dochodzi do zaburzenia metabolizmu komórek skóry jako efektu przerwania podaży O2, ustania transportu składników odżywczych, zaburzeń wydalania CO2 i anoksji.
CZYNNIKI RYZYKA:
WEWNĘTRZNE - związane z osobą pacjenta:
      Unieruchomienie - opatrunek gipsowy, wyciąg, porażenie w przebiegu urazu kręgosłupa (tetraplegia i paraplegia), zaburzenia świadomości (śpiączka, narkoza).
      Zaburzenia czucia - głębokiego i powierzchniowego (parestezje).
      Ogólny stan zdrowia - zaburzenia odżywiana (wyniszczenie, otyłość), odwodnienie, anemia, miażdżyca, podeszły wiek.
      Nie trzymanie moczu i kału - stale wilgotne środowisko daje wtórne infekcje bakteryjne.
      Gorączka - 37,50C i więcej - zwiększone zapotrzebowanie skóry na 02 skraca czas niedokrwienia potrzebny do powstawania odleżyn, pot, wysychanie skóry.
      Zaburzenia przemiany materii - wzrost zapotrzebowania na tlen.
      Schorzenia skóry - uszkodzenie skór
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 3,08 MB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (1)

  • 2010-12-27 12:19:54 sw45

    bardzo przydatny tekst

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!