ikona pliku docx

Notatki na egzamin z metodologii notatki

Dwojakie rozumienie metodologii badań empirycznych: Wąskie rozumienie, Szerokie rozumienie


ocena: 4.0, 1
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 150,55 kB.


Dwojakie rozumienie metodologii badań empirycznych      

Wąskie rozumienie - jej przedmiotem jest racjonalna rekonstrukcja procesów i czynności badawczych(metod)      

Szerokie rozumienie – przedmiotem nie tylko rekonstrukcja procesów i czynności, ale także analiza założeń uzasadniających wybór owych czynności oraz namysł nad rolą nauki w systemie wiedzy(metod, ich założeń, wynikających z nich konsekwencji).

Rozwój nowożytnej nauki rozpoczął się w XVII wieku wraz z eksperymentami Galileusza i badaniami Newtona (m.in. prawo powszechnego ciążenia, zasady dynamiki). Wcześniej świat objaśniała religia – prawda objawiona - i filozofia - narzędziem poznania intelektualna intuicja. Naukę od innych sposobów poznawania odróżnia metoda – opracowana na gruncie fizyki i nauk przyrodniczych, przenoszona do nauk społecznych od pocz. XX. wieku.

Metoda nauk przyrodniczych

Nieuprzedzona obserwacja ->formułowanie hipotez

Eksperyment -> sprawdzanie hipotez

Zastosowanie pomiaru – precyzyjne identyfikowanie różnic za pomocą przyjętej jednostki miary

„Trzeba obserwować bez założonej idei; umysł obserwatora musi być bierny, musi zamilknąć; słucha on natury i rejestruje to, co ona dyktuje. Ale gdy fakt zostaje stwierdzony, a zjawisko dobrze zaobserwowane, wówczas przychodzi idea i pojawia się eksperymentator, aby zjawisko zinterpretować.” C. Bernard

Koncepcja badań empirycznych

Określenie przedmiotu i celu badań      

Sformułowanie problematyki badań (głównego pytania badawczego i pytań szczegółowych) – pytania zawierają zmienne, określa się relacje między nimi      

Operacjonalizacja zmiennych (wskaźniki, pomiar)       (ewentualnie) sformułowanie hipotez      

Określenie zasad doboru próby badawczej      

Wybór metody i techniki (technik) badawczej

Przypomnienie o zmiennych

Zmienna jt. właściwość, cecha przyjmująca różne wartości. Podać zmienną to podać jej nazwę i zbiór jej wartości wykształcenie

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 150,55 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!