ikona pliku doc

Normy i wartości,a zachowanie człowieka notatki

Jest to praca z etyki zawierająca badania nad wpływem norm i wartości na zachowanie człowieka


  720 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 720
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 56,00 kB.


Przedmiot: Etyka inżynierska Temat pracy: JAKI WPŁYW MAJĄ NORMY I WARTOŚCI NA ZACHOWANIE CZŁOWIEKA W każdym społeczeństwie istnieją różnego rodzaju normy i wartości. Każdy człowiek, niezależnie od swojej pozycji społecznej, podporządkowuje się pewnym normom i wartościom które uważa za słuszne. Człowiek nieustannie doskonali się unikając czynów, za sprawą których mógłby stać się tym, kim nie chce być, kogo nie szanuje i nie uważa za wzór. Normy w swojej treści stanowią zespoły określonych nakazów i zakazów skierowanych do konkretnych adresatów. Normy powstają według różnych kryteriów. Kryterium takim może być kryterium moralne, które związane jest z przyjęciem określonej koncepcji dobra. Innym kryterium jest kryterium rozumu. Człowiek dzięki posiadanej umiejętności logicznego myślenia jest w stanie obrać właściwy kierunek postępowania. Następnym kryterium jest kryterium osobowości które mówi o tym, iż ocena konkretnego czynu (pod względem moralnym) wiąże się z osobowością danego człowieka. Każdy człowiek potrafi rozpoznawać i doceniać wagę swoich czynów. Kryterium prawdy czyli rozumowa kwalifikcja tego wszystkiego, co dla danego człowieka oznaczać może prawdę. Kryterium sumienia, pojawia się wówczas gdy uświadamiamy sobie fakt istnienia drugiego człowieka oraz prawdę głoszoną przez innych ludzi. Następnym kryterium jest kryterium wolności. Jest to przyjęcie istnienia prawdy, także prawdy o dobru drugiego człowieka, czyli możliwości rozróżnienia tego co jest dobrem dla danej osoby. Ostatnim kryterium jest kryterium poczuwania się do odpowiedzialności. Odnosi się ono zarówno do podejścia pracownika do wykonywanej pracy, czyli do zaangażowania w jej wykonywanie. Dotyczy ono również prawdy, poszanowania wolności i godności zarówno swojej jak i innego człowieka. Jak więc widać normy powstają według różnorakich kryt
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 56,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!