ikona pliku odt

niedostosowanie społeczne, zachowania ryzykowne praca pedagoga notatki


  120 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 120
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 20,25 kB.Zadanie peagoga jest niedopuszczenie do działan ryzykownych i przejawow niedostosowania społecznego a także zjawisk patologicznych.pedagog musi wiedziec po co jest policja czemu słuzy. Placowki profilaktyki to szkoły internaty. Pedagog znajduje zatrudnienie w szkołach internatach poradniach ped. Swietlicach, placowkach wymiaru sprawiedliwosci, pogotowiu opikunczym.
Do jego zadan nalezy zapobieganie trudnosciom dydakty.
Wychow. Wyrownywanie opoznien programowych pomoc w nauce kształtowanie postaw prospołecznych
symptomy niedostosowania społ.
Lenistwo kłamstwo nałogi itd.to sa zachowani aktore moga byc objete rozprawa sadowa do 18r zycia
zachowania ryzykowne
ktorych kontynuacja zagraza dobru dziecka i może prowadzic do deoralizacji, nieprzystosowania społ.na ogół sa to zach. Wykonywane w grupie.np picie grupowe wyzwala hamulce moralne.
W
praktyce najczescie pedag. Ma do czynienia z osobami zaburzonymi na tle psychopatycznym , neurotycznym przestępczym.
Psychopata
niejest choroba psychiczna to ooba niezdolna do miłosci i kochania. Niejest człowiekiem wychowalnym posiada niski próg rozładowania agresjia wskrajnych przypadkach niewystepuje u nego lęk na ogół jest zaliczany do typow zach. Eksternalizacyjnych-osłabych mechanizmach kontroli
z tad moze zadwacw cierpienie innym i niemiec wyrzutów.jego zach. Sa niemiłe w odbiorze.
2 typy psychopató:
agresywny-osiaga cele przemoca jest bezwzgledny kosztem innych
kalkulatywny-traktuje ludzi instrumentalnie nie przez przemoc i agresje lecz własna inteligencje podsteny.
Internalizacyjne zach. Charaktryzuja sie nadmierna kontrola wewnetrzna ma bardzo wrazliwe sumienie kontroluje ego i it. Dlatego te jednostki czesto staja sie kozłami ofiarnymi
neurotykom czesto przypisuje sie te zach.
Neuroyk- ma nadmiernie rozwinieta kontrole wewnetrzna jego zach.nacechowane sa lekiem strach ktory niema zrodławszystkie czynnosci uzalezniaod leku
aby sie go pozbyc np.ucieka w patologie. Wine ponosi matka jesli nastapiło emocjonalne odtracenie
zostało ono wdrukowane w dziecko.
Wykolejenie na tle przestepczym nieodzowne w profilktyce jest praidłowe rozpoznanie typu zjawiska,identyfikacji zaburzeń, manifestacje i przejawy stany osobowosci daeterminanty
pedagogzanim zacznie działalnośc musi dyspnowc wiedza teore.z zakresu psych. Wiedza diagnostyczna podstawa wszelkich działan pedagoga jest diagnoza niewystarczy jednak tylko konstatujaca klasyfikacyjna genetyczna fazy prognostyczna weryfikacyjna
poziomy profilaktyki
pierwszorzedowa
- do wszystkich a szczgolnie grupyniskiego ryzyka
ternem jest szkoła dominuja cele promocja zdrowego stylu zycia opuznienie wieku inicjacji.
Tym samym zmniejszenie skali zasiegu ach. Ryzykownych młodziez dostaje komunikat poczekaj do dorosłosci. Realizatorami sa pedagodzy teren szkoł
drugorzedowa-
do grupy podwyzszonego ryyka ma na celu ograniczenie czsu dysfunkcji wycofania sie z ach. Yzykownych psychoterapia poradnictwoedukacja realizatorzy pedagodzy socjoterapeuci doradcy rodzinni
poradnie klyby socjoterapeutyczne, swietlice
trzeciorzedowa –
do grupy wysokiego ryzyka ma przeciwdziałac pogłebianiu sie degradacji społecznej i umozliwic powrot do normalnego zycia. Lekarze specjalisci psycholgowie rehabilitanci
3stopnie zgrozenia
grupa niskiego ryzyka-osoby przed inicjacja
grupa podwyzszonego ryzyka juz sa po inicjacji
wysokiego ryzyka osoby u ktorych nastapiły zach ryzykowne negatywne konsekwencje
strategie działania
informacyjna
dostarczenie inf na temat skotkow zach. Ryzykownych dawanie mozliwosci racjonalnego wyboru.
Edukacyjna-
rozwijanie waznych umiejetnosci społ. Umiejetnosci nawiazywani kontakt&o
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 20,25 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!