ikona pliku doc

niedostosowanie spoleczne notatki


  299 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 299
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 47,00 kB.


Niedostosowanie społeczne Pojęcie niedostosowania pojawiło się w literaturze w latach 50 pod wpływem popularnej w USA ?psychologii przystosowania? , opartej na teorii Darwina i behavioryźmie. Do lit. Polskiej pojęcie to wprowadziła M. Grzegorzewska, domagając się równocześnie wyeliminowania nieadekwatnych terminów takich jak: ? trudne dziecko? ?moralnie zaniedbane?, ? wykolejone?. Początkowo do niedostosowanych zaliczano ogół jednostek potrzebujących specjalnej opieki ze strony systemu oświatowego( w tym jednostek upośledzenia pod względem możliwości uczenia się). Obecnie niedostosowanie to osobowościowe zaburzenia w sferze emocjonalnej, motywującej i aksjonormatywnej, których zew. Korelatami są zachowania naruszające normy społ. NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE WG PRZETACZNIKOWEJ ? zaburzenie z zachowaniu występujące w stopniu silnym lub głębokim, które utrudnia lub uniemożliwia jednostce normalne współżycie z innymi ludźmi. Jest to silne i trwałe zakłócenie reakcji interpersonalnych jednostki. NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE WG LIPKOWSKIEGO ? zaburzenie charakterologiczne o niejednolitych objawach spowodowane niekorzystnymi wewnętrznymi lub zewnętrznymi warunkami rozwoju, a wyrażające się wzmożonymi i długotrwałymi trudnościami w dostosowaniu się do normalnych warunków społecznych i w relacji zadań życiowych jednostki. Niedostosowanie społ. Występuje we wszystkich środowiskach dzieci i młodzieży, ale największe rozmiary obserwuje się w populacjach objętych kształceniem masowym. Na rozmiary niedostosowania wpływają czas i kulturowe uwarunkowania, a przede wszystkim zmiany i transformacje w sferze społeczno- moralnej.(w szkołach podstawowych wskaźnik niedostosowania wynosi 15%, a w domach dziecka już 30%) . Niedostosowanie społeczne ma wymiar psych.( jest wew. Niekorzystnym stanem emocjonalno- motywującym) oraz socjologiczny, wyrażający się w sferze behawioralnej, w narusz
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 47,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!