ikona pliku doc

Niedostosowanie społeczne notatki

Notatka zawiera przyczyny nieprzystosowania społecznego oraz stadia jak i typologie niedostosowania społecznego


  240 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 240
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 44,00 kB.


Stadia „wykolejenia społecznego” wg Czesława Czapówa
I.Stadium charakteryzuje się wystąpieniem u jednostki poczucia odtrącenia, osamotnienia; wywołuje to u niej:
- Uczucie odtrącenia, frustracji, potrzeby emocjonalnej zależności
- Reakcje negatywne mające na celu zwrócenie na siebie uwagi
- Narastająca agresywność wobec rodziców, opiekunów
- Reagowanie nieproporcjonalnie silnie do podniety
- Reakcje impulsywne
- Brak cierpliwości i wytrwałości
- Brak koncentracji uwagi-dziecko nie kończy rozpoczętych prac, wykonuje je niedbale
II. Stadium wyraża się utrwalaniem wrogich reakcji wobec osób socjalizująco - znaczących i autorytetów; próby nawiązania bliższego kontaktu emocjonalnego z osobą nieprzystosowaną napotykają irracjonalny opór; u jednostki wywołuje to:
- Manifestują się reakcje wrogie nie tylko wobec rodziców, ale i nauczycieli
- Bunt wobec autorytetów
- Próby zjednania rodzą agresję
- Często występuje autoagresja(samookaleczenia próby samobójcze)
- Występują pierwsze drobne kradzieże i szukanie kontaktu z podkulturą
- Może pojawić się „rozwydrzenie” seksualne lub upijanie się i odurzanie innymi środkami
- Ucieczki z domu
III Stadium wiąże się z autonomizowaniem się działalności antyspołecznej, która zaczyna stanowić samoistne źródło przyjemności i satysfakcji dla jednostki nieprzystosowanej, co powoduje, że jednostka ta dąży do nawiązania kontaktów z gangami i grupami o charakterze chuligańskim, zabawowym lub przestępczym.
- Następuje proces przyswajania kultury przestępczej najczęściej manifestujący się przyłączeniem do grupy przestępczej, oraz pogłębianie w/w objawów
- Następują częstsze kradzieże, włamania, rozboje, akty wandalizmu, chęć zadawania bólu
- Pogłębiona negacja norm moralnych, prawnych, a także naturalnych.
Typologia nieprzystosowania społecznego:
Wg Konopnickiego:
1) nieprzystosowanie manifestowane w postaci
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 44,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!