plik pdf

IDEAŁY WYCHOWAWCZE STAROŻYTNEJ GRECJI WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI


ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK XLX NR 3 (178) 2009 Katarzyna Zeman Akademia Marynarki Wojennej IDEAŁY WYCHOWAWCZE STAROŻYTNEJ GRECJI WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI STRESZCZENIE Tematem niniejszego artykułu są ideały wychowawcze w przodujących państwach greckich — w Atenach, strażnicy cywilizowanego świata, z demokratycznym ustrojem państwa, który przetrwał aż do XXI wieku n.e., a także w Sparcie, kolebce najlepszych wojowników. Na tym tle nakreślono współczesny ideał wych...

plik docx

Collegium Nobilium

Opis Collegium Nobilium

Collegium Nobilium

Szkoła wyższa utworzona w Warszawie w 1740 roku przez pijara Stanisława Konarskiego . Funkcjonowała do 1793 roku. Kładziono w niej mniejszy nacisk na naukę łaciny i greki, a większy na nauki przyrodnicze, matematykę i języki nowożytne oraz filozofię. Zapoczątkowała ona reformę szkół pijarskich.

plik rtf

historia myśli

odpowiedzi testowe
Niemiecki nauczyciel, rozwinął teorię wychowania przedszkolnego, organizował tzw Ogródki Dziecięce- FRIEDRICH FROEBEL; Reformator polskiego szkolnictwa, założyciel Collegium Nobilium w Warszawie w 1740- STANIASŁAW KONARSKI; Angielski filozof, interesowało go wychowanie gentelmena, autor Myśli o wychowaniu (1693)- JOHN LOCKE; Szwajcarski pedagog autor dzieła Jak Gertruda uczy swoje dzieci- JAN HENRYK PESTALOZZI; Profesor AK swe poglądy pedagogiczne wyraził w Przydatk...

plik doc

Collegium Nobilium

Collegium Nobilium
Collegium Nobilium: - założona 1 września 1740r. przez pijara Stanisława Konarskiego - ekskluzywna i płatna - cel powstania:       * wychować przyszłą elitę rządzącą - przeznaczona dla dzieci magnatów i bogatej szlachty - ideał wychowania:       * dobry chrześcijanin       * zdrowy, uczciwy człowiek       * światły i odpowiedzialny patriota-obywatel - program nauczania:       * dzi...

plik doc

Collegium Nobilium

Collegium Nobilium
Collegium Nobilium: - założona 1 września 1740r. przez pijara Stanisława Konarskiego - ekskluzywna i płatna - cel powstania:       * wychować przyszłą elitę rządzącą - przeznaczona dla dzieci magnatów i bogatej szlachty - ideał wychowania:       * dobry chrześcijanin       * zdrowy, uczciwy człowiek       * światły i odpowiedzialny patriota-obywatel - program nauczania:       * dzi...

plik doc

Collegium Nobilium

Collegium Nobilium
Collegium Nobilium: - założona 1 września 1740r. przez pijara Stanisława Konarskiego - ekskluzywna i płatna - cel powstania:       * wychować przyszłą elitę rządzącą - przeznaczona dla dzieci magnatów i bogatej szlachty - ideał wychowania:       * dobry chrześcijanin       * zdrowy, uczciwy człowiek       * światły i odpowiedzialny patriota-obywatel - program nauczania:       * dzi...

plik doc

Collegium Nobilium

Collegium Nobilium
Collegium Nobilium: - założona 1 września 1740r. przez pijara Stanisława Konarskiego - ekskluzywna i płatna - cel powstania:       * wychować przyszłą elitę rządzącą - przeznaczona dla dzieci magnatów i bogatej szlachty - ideał wychowania:       * dobry chrześcijanin       * zdrowy, uczciwy człowiek       * światły i odpowiedzialny patriota-obywatel - program nauczania:       * dzi...

plik doc

Karol Wielki


KAROL WIELKI (742-814) panował 46 lat, od 768 r. Powstające pod jego panowaniem państwo frankońskie, o ustroju wczesnofeudalnym, stale powiększało swoje granice. Karol Wielki sam brał udział w ponad 50 wyprawach podbijając dziesiątki różnych plemion i narodowości. Na olbrzymim terytorium państwa starał się prowadzić rządy centralistyczne. Czynnikiem jednoczącym państwo w jeden organizm było chrześcijaństwo. Niestety na skutek niskiego poziomu moralnego i umysłowego miejscowego duchowieńst...

plik doc

,,Stanisław Konarski i jego reforma szkół pijarskich\"

praca na temat życia Stanisława Konarskiego i jego reformy szkół pijarskich
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu ,,Stanisław Konarski i jego reforma szkół pijarskich” Praca zaliczeniowa z przedmiotu: Historia wychowania i myśli pedagogicznej Tarnobrzeg 2010 Uczony, polityk, wychowawca młodzieży, prowincjał polskiej prowincji pijarów, uczestnik obiadów czwartkowych w zamku królewskim- tak oto możemy skromnie ok...