ikona pliku docx

motyw dziecka notatki

prezentacja na temat motyw dziecka


ocena: 4.0, 1
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 31,40 kB.


Karolina Bider

Temat: Motyw dziecka w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

I Literatura przedmiotu

 1.  Baczyński Kamil Krzysztof, Elegia o... (chłopcu polskim) [w:] Poezje, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1998, ISBN: 9788387399054 s 289
 2.  de Saint Exupéry Antoine, Mały książę, Wydawnictwo MUZA S.A., Warszawa 2002, ISBN 83-7319-296-4
 3.  Konopnicka Maria, Nasza szkapa [w:] Wybór nowel, Wydawnictwo ADALEX, Łódź 1996, ISBN 83-86928-10-7,  s. 36-42
 4.  Prus Bolesław, Antek [w:] Grzechy dzieciństwa i inne opowiadania, Dom Wydawniczy ,,JOTA”, Warszawa 1991, ISBN 83-85070-72-9,  s.57- 82
 5.  Schmitt Eric E,mmanuel Oskar i pani Róża, Wydawnictwo Znak, Kraków 2004, ISBN 978-83-240-0398-3

II Literatura podmiotu

 1.  Budrewicz Tadeusz, Krótkie formy epickie [w:] Historia literatura światowej, tom V, Wydawnictwo PINNEX, Warszawa 2005, ISBN 83-89265-94-Xs. 319-327
 2.  http://wyborcza.pl/1,75517,1930580.html
 3.  Markiewicz Henryk, Poetyka powieści i noweli okresu pozytywizmu [w:] Literatura pozytywizmu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986, ISBN 83-01-05936-2, s. 41-49
 4.  Polańczyk Danuta, Antoine de Saint Exupéry- życie i twórczość [w:] Mały książę. Ziemia, planeta ludzi Antoinea de Saint- Exupéryego, Wydawnictwo BIBLIOS, Lublin 2007, ISBN 978-8386581-28-3, s. 5-12
 5.  Tomaszewski Feliks, Baczyński K. K. Elegia o (chłopcu polskim) [w:] Skrzydła ( nie ) połamane, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP , Kielce 1998, ISBN 83-7173-145-0 s. 85 92

III Ramowy plan wypowiedzi

 1.  Określenie problemu:
 2.  literatura od zawsze podejmuje temat dziecka
 3.  na przełomie wieków wizerunek dziecka ulega zmianom
 4.  Kolejność przytaczanych argumentów:
 5.  krytyka postaw dorosłych wobec dzieci Konopnicka M.;
 6.  obraz dzieci obdartych z dzieciństwa i szans na lepszą przyszłość w nowelach pozytywistycznych- Konopnicka M., Prus B.;
 7.  wpływ wojny na psychikę dziecka Baczyński K. K.;
 8.  dzieciństwo przeciwieństwem świata dorosłych - de Saint Exupéry A.;
 9.  choroba może dotknąć każdego - Schmitt E. E.
 10.  Wnioski :
 11.  literatura prezentuje różnorodne portrety dzieci
 12.  nie każde dzieciństwo jest przepełnione miłości i radością
 13.  problem przedwczesnego dojrzewania coraz częstszym zjawiskiem
 14.  dziecko podlega wpływom otoczenia i przez pryzmat dzieciństwa układa swoją przyszłość

IV Materiały pomocnicze

 1.  Cytaty
 2.  Mapa mentalna

Szanowna Komisjo!

Tematem mojej prezentacji maturalnej jest motyw dziecka w literaturze. Omówię to zagadnienie w oparciu o celowo dobrane przykłady.

Dziecko jest szczególnym narzędziem w ręku pisarza. Dopiero literatura doby romantyzmu uczyniła dziecko samodzielnym bohaterem dzieł, a kilkadziesiąt lat później twórcy świat dzieci i położenie najbiedniejszych z nich uczynili jednym z ważniejszych tematów prozy i poezji. Na przykładzie losów dzieci analizowali szerokie zjawiska społeczne. Literatura współczesna stworzyła sugestywne obrazy dzieciństwa. Wielu autorów odbywa symboliczną ,,podróż do miejsca urodzenia” w poszukiwaniu tożsamości. Zainteresowanie okresem dzieciństwa jest w znacznej mierze następstwem XX-wiecznych teorii psychologicznych, które właśnie w dzieciństwie nakazują szukać źródeł późniejszych postaw, problemów ludzi dorosłych. Dzieciństwo w literaturze bywa arkadyjskim okresem beztroski, krainą łagodności, ale nie brak i utworów mówiących o dzieciach jako ofiarach wojny, biedy, chorób, o koszmarze nieszczęśliwego dzieciństwa.

W literaturze pozytywizmu dziecko wzbudziło szerokie zainteresowanie psychologów, pedagogów i społeczników, przestało być wyłącznie przedmiotem zabiegów edukacyjnych, odzyskało swe człowieczeństwo. Dostrzeżono jego potrzeby, tęsknoty, troski i obawy, wymagające właściwej reakcji dorosłych. W obronie dziecka krzywdzonego i lekceważonego przez pełnoletnich stanęli liczni pisarze, między innymi Maria Konopnicka i Bolesław Prus.

W polskiej literaturze pozytywistycznej odkryto psychikę dziecka- dotarto do mikrokosmosu jego przeżyć, odczuć i wyobrażeń o świecie, do jego hierarchii wartości, gdzie drobne i śmieszne wypadki nabierają szczególnej doniosłości. Dokładnie to widać, kiedy narratorem jest dziecko. Istotą tego ujęcia jest właśnie ukazania świata z perspektywy dziecka, rozumiejącego wszystko na swój sposób. Najważniejsze było jedna...

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 31,40 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!