ikona pliku doc

METODY BADAŃ PRACY notatki

METODY BADAŃ PRACY


  145 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 145
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 132,00 kB.


Metody badań pracy – definicje.
1.Pojęcie stosunku pracy.
Stosunek pracy należy do jednych z najważniejszych instytucji prawa pracy. Tym terminem wspólnie określa się stosunki prawne powstałe na podstawie różnego rodzaju umów miedzy pracodawcami a pracobiorcami. Tak więc stosunek pracy może być zawarty zarówno na mocy umowy o pracę, jak np.: spółdzielczej umowy o pracę.
Zgodnie z poglądem ukształtowanym w doktrynie prawa pracy przez „stosunek pracy” należy rozumieć: stosunek prawny powstały między dwoma podmiotami, z których jednym jest pracodawca a drugim pracownik. Pracownik zobowiązany jest do ciągłego, osobistego świadczenia pracy w sposób trwały pod kierownictwem i na rzecz pracodawcy. Praca taka powinna być pracą określonego rodzaju wykonywaną w czasie i miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Pracodawca zaś ma obowiązek zatrudnić pracownika za wynagrodzeniem”. Na podstawie powyższej definicji można pokusić się o wyróżnienie kilku typowych cech „stosunku pracy”.
Cechy stosunku pracy:
Osobiste świadczenie pracy. Podstawową cecha stosunku pracy jest jego osobisty charakter. Oznacza to, iż pracownik powinien osobiście wykonywać powierzone mu obowiązki. Osobistość świadczenia pracy, nie jest co prawda szczegółowo wyrażona w przepisach prawa pracy, niemniej wynika ona z samego charakteru tego stosunku. Poza tym osobiste świadczenie pracy przez pracownika wiąże się z szeregiem obowiązków względem pracodawcy, jak również z wieloma uprawnieniami pracowniczymi. Wyżej wymieniona cecha stosunku pracy odróżnia stosunek pracy od innych stosunków prawnych powstałych np.: na podstawie umów cywilno-prawnych.
Podporządkowanie pracownika pracodawcy. Zgodnie z tą zasadą pracownik musi wykonywać swoje obowiązki w czasie i miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Oznacza to, iż pracownikowi nie wolno w sposób dowolny kształtować swojego czasu pracy, ani też miejsca jego wykonywania. P
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 132,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!