ikona pliku doc

Metody badań pedagogicznych notatki

Zagadnienia na egzamin z metod badań pedagogicznych


  1184 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1184
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 70,50 kB.


Obserwacja Definicja obserwacji Obserwacja potoczna ? polega na spostrzeganiu faktów, zjawisk, czy zdarzeń bez podporządkowania ich ściśle określonym celom poznawczym. 3. Klasyfikacja obserwacji wg różnych kryteriów: - kontakt obserwatora z obserwowanym a) obserwacja bezpośrednia ? dotyczy zachowań osób obserwowanych w bezpośrednim z nim kontakcie, b) obserwacja pośrednia ? odnosi się nie wprost do obserwowanych zachowań, lecz do informacji o nich z drugiej ręki lub skutków, jakie zachowania te pociągają za sobą, - stopień standaryzacji obserwacji a) obserwacja standaryzowana ? polega na obserwowaniu osób nie tylko pod kątem ogólnego celu obserwacji, lecz także z uwzględnieniem ściśle określonych kategorii interesujących badacza zachowań, b) obserwacja niestandaryzowana ? pozostawia obserwatorowi całkowitą swobodę w postrzeganiu faktów, zjawisk, zdarzeń, podporządkowanych jedynie ogólnemu celowi badań. - stopień jawności obserwacji a) obserwacja jawna ? obserwator występuje oficjalnie jako badacz. Osoby badane wiedzą że, są przez niego obserwowani. b) obserwacja ukryta ? zataja się przed osobami badanymi, że są przedmiotem obserwacji. techniki obserwacji a) skategoryzowana ? jest to technika wysoko ceniona w badaniach pedagogicznych. Zapewnia dokładność spostrzeżeń i redukuje do minimum czas obserwacji. Jest wydajna i ekonomiczna. Ma dokładnie sprecyzowany cel badawczy, uwzględnia różne kryteria zachowania się osób obserwowalnych. b) próbek czasowych ? dotyczy określonych kategorii interesującego badacza zjawisk. Czas trwania od kilku sekund do 20 minut. c) dorywcza ? polega na zapisywaniu szczególnie tych przejawów zachowania się uczniów, które wg osobistego uznania nauczyciela na to zasługują. d) dzienniczków obserwacyjnych ? polega na opisywaniu zdarzeń lub zjawisk w ich naturalnym następstwie czasowym i to na przestrzeni możliwie długiego o
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 70,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!