ikona pliku doc

metodologia skrypt notatki

najważniejsze zagadnienia z metodologii


ocena: 4.0, 9
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 87,00 kB.


UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH
Sylwia Bylinka
KONCEPCJA PRACY MAGISTERSKIEJ

ZNACZENIE MASS MEDIÓW DLA SPOSOBU POSTĘPOWANIA MŁODZIEŻY


1. Teoretyczne ujęcie problemu
1.1. Przedmiot badań:
Przedmiot moich badań to znaczenie mass mediów na zachowanie młodzieży w Publicznym Gimnazjum w Cegłowie.
1.2. Cel badań:
Celem badań jakie wykonałam jest poznanie wpływu mass mediów na wzrost niebezpiecznych zachowań wśród młodzieży.
1.3. Cele poznawcze:
      Wpływ pozytywny mass mediów
      Wpływ negatywny mass mediów
1.4. Problem badawczy:
Czy mass media mają wpływ pozytywny czy negatywny na zachowanie młodzieży?
1.5. Problemy szczegółowe:
      Czy ilość godzin poświęcona na przesiadywanie przed komputerem, telewizorem ma negatywny wpływ na naukę?
      Jak młodzież ocenia współczesne media?
      Czy media wychowują?
      Jaki wpływ mają gry komputerowe na zachowanie nastolatków?
      Jak zmienić destrukcyjną rolę współczesnych mediów?
1.6. Hipoteza:
Media prezentują coraz więcej brutalnej treści, co powoduje wzrost niebezpiecznych zachowań wśród młodzieży.

2. Ujęcie problemu na podstawie badań metodologicznych i własnych wyników
2.1. Wstęp
We współczesnym świecie wpływ środków masowego przekazu na człowieka jest już faktem niekwestionowanym. Pełnią funkcje poznawcze, upowszechniają określone treści, interpretują otaczającą nas rzeczywistość i pozwalają ją ocenić według zaproponowanej skali wartości, zmieniają styl życia i wzorce zachowań ludzi, grup społecznych i całych społeczeństw. Wywierają przemożny wpływ na prace, wypoczynek, życie publiczne i polityczne na system kształcenia i wychowania. Są źródłem przeżyć i doznań estetycznych i dzięki temu współtworzą szeroko rozumianą kulturę. Prawdopodobnie to właśnie media w znacznym stopniu decydują także o kierunku i tempie rozwoju ludzkiej cywilizacji
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 87,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!