plik doc

metodologia badań społecznych

Cele nauk społecznych, Funkcje badań empirycznych, Funkcje badań empirycznych, Rozróżnienie metodologii, metod i technik badań społecznych, Socjologia neopozytywistyczna, Socjologia humanistyczna, Rola badań empirycznych w socjologii, itd.
I Metodologiczne założenia badań społecznych. AD. 1 Cele nauk społecznych Eksploracja -> pojawia się wtedy, gdy badacz podejmuje nową dla siebie dziedzinę zainteresowań albo, gdy przedmiot badań jest stosunkowo nowym zdarzeniem, o którym jest mało infor...

plik docx

diagnostyka pedagogiczna

na podstawie T. Pilcha

metryczka- zawierać ma ją każdy kwestionariusz; zawiera ona rejestr zmiennych niezależnych, pozwalających na identyfikację problemową każdej jednostki badawczej; są to pytania o wiek, klasę, cechy rodziny, wykształcenie, pochodzenie i zarobki; najczęściej odgrywają w analizach rolę zmiennych, z którymi korelujemy zmie...

plik doc

metodologia badań społecznych

Zagadnienia do egzaminu z metodologi badań społecznych
Nauka poznanie uogólnione przebiegajace według okreslonych reguł. Orientacje metodologiczne: struktury poznawcze umożliwiajace konceptualiację i organizację badań empirycznych Dwa podstawowe źródła poznania w filozofii Rozum (racjonalizm) - jako podstawowe źródło poznania ale nie jedyne, intelektualna intuicja umozliwia wgląd w prawdy ogólne; doswidczenie (empiryzm) ? poznanie tkwi w regułach indukcji za pomocą których dokonuj...