ikona pliku doc

METODOLOGIA BADAŃ SPOŁECZNYCH notatki

Zagadnienia egzaminacyjne


  173 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 173
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 138,50 kB.


1. POJĘCIE NAUKI, RÓŻNICE MIĘDZY WIEDZA NAUKOWĄ A POTOCZNĄ, JĘZYK POTOCZNY A JĘZYK NAUKOWY
NAUKA (z hist.)- to proces stopniowo podlegający instytucjonalizacji. Mechanizmy instytucjonalizacji: posiadają wewnętrzne mechanizmy określające zakres i kierunek ich zmian.
NAUKA (z filozof.)- to logiczna struktura teorii, która jest powiązana z logiczną teorią języka. Nauka, to rezultat działalności uczonych. Filozofia wraz z logiką, to badania twierdzeń naukowych.
NAUKA JAKO WIEDZA; w sensie rezultatowym, wiedza jest pojęciem szerszym, nauka zaś pojęciem zawężonym.
-wiedza potoczna- (zabobony-czarny kot) częścią tak pojmowanej wiedzy (usystematyzowanej) jest opis naukowy lub teoria. Częścią teorii będą twierdzenia oraz wyjaśnienia;
- wiedza naukowa jest rodzajem wiedzy ludzkiej, typ wiedzy który ma zastąpić wiedzę potoczną przynajmniej w tych aspektach, w których nauka dostarcza wiedzy ściślejszej, ogólniejszej i pewniejszej niż wiedza potoczna. Wnioski naukowe, dążą do wyjaśnienia zjawisk. Kryterium wszelkich rozważań naukowych jest praktyka, rozum i zmysły.
Wiedza naukowa, jest wiedzą pewniejszą niż w. potoczna i prawdziwszą od pozostałych gatunków wiedzy ludzkiej. Charakteryzuje ją ponadto wysokie usystematyzowanie, wysoki poziom uteoretycznienia, wysoka moc prognostyczna, wysoka moc eksplenacyjna, moc heurystyczna, wysoki stopień samokrytycyzmu i samokontroli.
NAUKA: to proces poznania rzeczywistości, to poznanie może być racjonalne, lub irracjonalne
NAUKA POZNAWANIA RZECZYWISTOŚCI:
      Empiryczne (poznanie)
      Rozumowe (naukowe, potoczne)
Zastanawiając się nad określeniem, czym jest nauka, najogólniej można powiedzieć, iż za naukę uważamy to, co tworzą naukowcy. Struktura nauki stanowi pewien niejednorodny zbiór, zawierający: podmioty nauki(ludzie nauki), wytwory pracy naukowców – teorie oraz obiekty materialne niezbędne do wytwarzania teorii.
NAUKA MOŻE BYĆ ROZPATRYWANA W 7 ASPEKTA
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 138,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!