ikona pliku doc

Metodologia badań pedagogicznych notatki

Notatki do egzaminu z przedmiotu - Metodologia badań pedagogicznych. Zostały napisane na podstawie slajdów z wykładów oraz książki M. Łobockiego "Metody i techniki badań pedagogicznych"


  85 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 85
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 75,50 kB.


POJĘCIE NAUKI:
* społeczna działalność, której celem jest poznanie rzeczywistości,
aby ją opanować i zmieniać pod kątem potrzeb człowieka
* potocznie: czynność uczenia kogoś lub uczenia się
* przedmiot nauczania w szkołach
* każda dyscyplina naukowa uprawiana w zespołach badawczych,
instytucjach naukowych jako nauka
* całokształt czynności podejmowanych w sposób naukowy do zbadania rzeczywistości
lub jej fragmentów
* wszystkie znaczenia wymienione wcześniej, czyli:
- działalność naukowa
- przedmiot tej działalności
- organizacja działalności i jej wyniki
- ludzie i instytucje uczestniczące w tej działalności
* w kategoriach historyczno-społecznych, jako dziedzina kultury,
obejmująca całokształt działalności poznawczej uczonych i instytucji naukowych
WIEDZA – wszystkie informacje utrwalone w umyśle ludzkim w ciągu życia i działalności człowieka
            wraz z możliwością ich wykorzystania
Wiedza życiowa - przede wszystkim wiedza użyteczna, przekształciła się w ciągu rozwoju historycznego
w jeden z kilku typów wiedzy np.:
      - wiedzę potoczną (zdroworozsądkową)
      - artystyczno-literacką
      - spekulatywną/ irracjonalną
      - wiedzę naukową, czyli naukę
FUNKCJE NAUKI:
1). poznawcze - opisowa
      - eksplancyjna (wyjaśniająca) – najważniejsza!
      - prognostyczna
2). Pozapoznawcze - pragmatyczna (zastosowanie techniczne)
            - ideologiczna (uzasadnienie pozanaukowych systemów w oparciu o autorytet nauki)
Co to jest metodologia badań naukowych?- Jest to opis i projektowanie procedur badawczych w nauce.
(Z gr. methodos – droga, po której ktoś posuwa się za kimś; umiejętny sposób robienia czegoś)
METODA – usystematyzowany ciąg działań, prowadzący do jakiegoś określonego celu.
* Termin „metoda” odnosi się do wszystkich dziedzin zachowania celowego, ale zawężony jest tu do
naukowego badania rzeczy i zjawisk.
* Metoda jest dla nauki tak
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 75,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!