plik doc

kospekt-ratownictwo

przykładowy konspekt lekcji
KONSPEKT LEKCJI Kurs dla pracowników oświaty Data lekcji: 8 marca 2011 Temat lekcji: Padaczka- rozpoznanie i postępowanie Hasła programu …………………………………………………………………………       Cele lekcji: Uczestnik potrafi:       wiadomości A – zna objawy występujące u chorego na padaczkę. B – Wie jak udzielić pierwszej pomocy w przypadku napadu padaczkowego?       umiejętności C - Potrafi udzielić pomocy choremu D – Potr...

plik pdf

Leki Medycyna Ratunkowa

Dawkowanie leków w Medycynie Ratunkowej
Dawkowanie leków w ratownictwie medycznym - leki ratownika medycznego zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 14.01.2009 r. Nazwa leku Acidium acetylosalicylium 300 mg/tabl. Wskazania OZW NZK dorośli 300 mg po 1 mg iv dzieci 10 µg/kg iv 100 µg/kg it rozważ podanie co 3-5 minut Adrenalina 1 mg/1 ml Wstrząs anafilaktyczny 500 µg im 300 µg-1 mg iv > 12 lat: 500 µg im 6-12 lat: 300 µg im < 6 lat: 150 µg im 1 µg/kg iv rozważ podanie co 10-15 minut a...

plik rtf

Regulamin pracowni

regulamin pracowni medycznej
REGULAMIN PRACOWNI MEDYCZNEJ l.‭ ‬W pracowni obowiązują przepisy sanitarno-‭ ‬epidemiologiczne,‭ ‬podobne jak w szpitalu. ll.‭ ‬Uczeń powinien zapoznać się z instrukcjami i‭ ‬procedurami i stosować do zaleceń:       Obowiązuje mycie i dezynfekcja rąk,       Segregacja odpadów,       Odpowiednie postępowanie z narzędziami po użyciu,       Bezpieczne używanie sprzętu,‭ ‬tylko na zajęciach i tyl...

plik odt

dawkowanie w ratownictwie

stosowanie leków w ratownictwie
Adrenalina Postać: amp 1 mg/1 ml Wskazania: resuscytacja (asystolia, migotanie komór), wstrząs anafilaktyczny, astma oskrzelowa, bradykardia przy braku poprawy po atropinie, dopaminie i przezskórnej stymulacji. Działanie uboczne: tachykardia, zaburzenia rytmu, obkurczenie naczyń krwionośnych nerek i krezkowych, wzrost ciśnienia wypełnienia lewej komory, zwiększenie zużycia tlenu przez m. sercowy Sposób podawania: dożylnie, dooskrzelowo, domięśniowo Dawko...

plik doc

Udar mózgu

Wytyczne postępowania w udarze mózgu
Ratownictwo medyczne W 21.10.2005 Udar mózgu Definicja udaru: Nagłe wystąpienie ogniskowych lub uogólnionych zaburzeń czynności mózgu wskutek zaburzeń krążenia mózgowego. Krążenie mózgowe- koło tętnicze mózgu Fizjologia krążenia mózgowego       tkanka mózgowa jest bardzo wrażliwa na niedokrwienie       przepływ krwi przez tkankę mózgową jest stały i wynosi ok. 55 ml/ 100g/ min       800 ml krwi...

plik doc

zapalenie wyrostka robaczkowego

proces pielęgnacji na samokształcenie z chirurgii
Samokształcenie z pielęgniarstwa chirurgicznego. Kobieta T.G., lat 50 Miejsce zamieszkania: Grudziądz Status społeczny: mężatka z dwójką samodzielnych dzieci, pracuje we własnym gospodarstwie rolnym Rozpoznanie lekarskie/ przyczyna hospitalizacji: Przyjęta w trybie nagłym z powodu dolegliwości bólowych w okolicy pępka, rozszerzający się na całą jamę brzuszną; tachykardia. Schorzenia współistniejące: cukrzyca II typu, nadciśnienie tętnic...

plik odt

wstrząs anafilaktyczny

wstrząs anafilaktyczny-przyczyny, objawy, leczenie
Małgorzata Skup Wstrząs anafilaktyczny – przyczyny, objawy, leczenie Anafilaksja- ( z łacińskiego ana – oznacza przeciwieństwo, a phyl – ochrona To rodzaj ciężkiej reakcji alergicznej lub niealergicznej mającej charakter ogólnoustrojowy. Jest to szybko rozpoczynająca się i niekiedy zagrażająca życiu reakcja organizmu na jakiś czynnik. Czynnik mogący wywołać wstrząs: 1. alergeny wziew...