ikona pliku doc

Mechanizmy wpływu występujące w wychowaniu notatki

Mechanizmy wpływu występujące w wychowaniu


  275 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 275
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 56,00 kB.


Mechanizmy wpływu występujące w wychowaniu
„Zgodnie z teorią społecznego uczenia się, uczenie się społecznych zachowań następuje głównie w wyniku współuczestnictwa jednostki w interpersonalnych sytuacjach społecznych.
Teoria ta dotyczy podstawowych mechanizmów, za pośrednictwem, których dochodzi
do konstruowania się nowych sposobów zachowania, do ich podtrzymywania, ich zmiany,
a także ich zaniku”
Grochocimska R. „Przemoc wobec dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”, Wyd.
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999, s. 26
W świetle tej teorii, nowe zachowania nabywane przez jednostkę powstają w wyniku
podstawowych mechanizmów naśladownictwa, modelowania oraz identyfikacji. Dzięki
tym procesom osobowość dziecka jest odpowiednio kształtowana i modelowana.
Obecność odpowiedniego wzorca (modela) wywołującego proces naśladownictwa, modelowania i identyfikacji odgrywa bardzo dużą rolę w kształtowaniu wszelkich
zachowań.
      PRZYSWOJENIE przyswajanie opinii i poglądów innej osoby oraz przejmowanie ich.
Wg Okonia przyswajanie w dydaktyce to asymilowanie przez ucznia wiedzy gotowej, pochodzącej z różnych źródeł.
Internalizacja- to uwewnętrznienie norm ,poglądów, wartości-przyswajam i uznaję je za swoje.
Eksternalizacja- przejawianie w działaniu zinternalizowanych w osobowości wartości kulturowych.
      NAŚLADOWNICTWO
Jest formą uczenia się obserwacyjnego, która spełnia decydującą rolę w społecznym rozwoju dziecka. Już we wczesnym dzieciństwie dziecko uczy się zachowań społecznych głównie w wyniku naśladowania osób z najbliższego otoczenia, którymi są zwłaszcza rodzice. Problem naśladownictwa można ująć w dwóch
kategoriach zachowań, są to
Grochocimska R. „Przemoc wobec dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”, Wyd.
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999, s. 27:
1. kopiowanie zachowań innych osób,
2. wzorowanie się na zachowa
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 56,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!