ikona pliku doc

Materiałoznawstwo notatki

Materiałoznawstwo


ocena: 4.0, 2
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 972,00 kB.


1.
Metale typowe właściwości:
      wysoka przewodność cieplna i ciepło właściwe,
      wysoka przewodność elektryczna malejąca ze wzrostem
temperatury,
      nieprzezroczystość i połysk metaliczny,
      podatność na odkształcenie plastyczne,
      odporność na obciążenia udarowe,
      wysoka podatność do krystalizacji w czasie krzepnięcia
      (stan amorficzny przy bardzo dużej szybkości
chłodzenia).
Ceramika:
      wysoka twardość i kruchość,
      większa od metali odporność na działanie wysokiej
      temperatury i agresywnego chemicznie środowiska,
      mała przewodność i rozszerzalność cieplna,
      właściwości izolacyjne (najczęściej), ale takŜe
      półprzewodniki i wysokotemperaturowe
nadprzewodniki.
Polimery:
      mała wytrzymałość mechaniczna i cieplna,
      mała gęstość,
      odporność na czynniki atmosferyczne i chemiczne,
      właściwości izolacyjne – elektryczne i cieplne,
      słabo odbijają światło – mają tendencję do
      przezroczystości.
Wyróżnia się następujące wiązania między atomami:
Pierwotne:
      jonowe,
      atomowe, zwane też kowalencyjnymi,
      metaliczne.
Wtórne:
      Van der Waalsa
      Wodorowe
Wiązanie jonowe: Gdy elektrony walencyjne jednego atomu elektrododatniego są przyłączane przez drugi atom elektroujemny, powstaje wiązanie jonowe.
Wiązanie jonowe powoduje dużą rezystywność i oporność cieplną oraz kruchość
uzyskiwanych substancji, ktore są przezroczyste, często o rożnym zabarwieniu.
Wiązanie atomowe (kowalencyjne): powstają w wyniku dążenia atomów do tworzenia trwałych 2- lub 8-elektronowych konfiguracji gazów szlachetnych przez powstanie wspólnych par wiążących. Wiązania atomowe są najczęściej spotykane w 2-atomowych cząsteczkach gazów(wodór,chlorowce,tlen,azot), ale występują również w substancjach stałych(Si,Ge,Sn,C-diament), niektórych związkach (SiC) oraz w polimerach.
Wiązania atomowe są bardzo silne. Ze względu na to kryształy są bardzo trwałe i c
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 972,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!