plik doc

logopedia (brakująca strona 35)


Przyczyny według Urszuli Parol POJEDYNCZENIEROZPOZNANENAKŁADAJĄCE SIĘDZIEDZICZNENABYTE*Prenatalne i perinatalne*Prenatalne i postnatalne*Perinatalne i postnatalne*Prenatalne, perinatalne i postnatalne*Dziedziczne i nabytez okresu PRENATALNEGOz okresu PERINATALNEGOz okresu POSTNATALNEGOChoroby matki czasie ciąży (grypa,, zapalenie oskrzeli lub płuc, grypa leczona antybiotykami lub sulfoamidami, grypa z anginą, opryszczka, różyczka w 2 miesiącu ciąży)Wstrząsy i urazy psychiczna matki ( u...